Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 70 от 21.08.2014 г. Решение № 1241

Решение № 1241

Препис-извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.08.2014 година

 

ОТНОСНО: Даклад от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД

 

РЕШЕНИЕ № 1241

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014 г

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ