Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 15

Решение № 15

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Перспективи за развитие на здравните дружества.

 

РЕШЕНИЕ № 15

 

     На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

     Постоянните комисии по Здравеопазване и социални дейности, по Бюджет и финанси, по Икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки съвместно с общинската администрация да извършат нормативен, управленски и финансово счетоводен анализ и предложат решение относно перспективите за развитие на здравните дружества, общинска собственост при запазване на медицинските дейности извършвани от тях.

                                                                      

ВЯРНО:

            /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/