Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 16

Решение № 16

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011г. от Протокол № 97 от заседание на Великотърновски общинския съвет проведено на 29.09.2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 16

  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал. 1 и ал.2 от ТЗ и във

връзка с чл. 19, т. 3 от Наредбата за управление и упражняване правата на

собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Великотърновски общински съвет:

 

Отменя Решение № 1507/29.09.2011г. от Протокол № 97 от заседание

на Великотърновски общински съвет проведено на 29.09.2011г.

 

 

ВЯРНО:

         /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/