Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1253

Решение № 1253

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Предложение с вх.№67-549/08.09.2014 г. от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2014/2015 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1253

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл.25, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2014/2015 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ