Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г. Решение № 1255

Решение № 1255

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на предназначението на публичен платен паркинг с ограничено работно време на ул. «Крайбрежна» № 47, гр. В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1255

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да се промени предназначението на публичният, платен паркинг с ограничено работно време – за автобуси и леки автомобили на ул. «Крайбрежна» № 47, гр. Велико Търново в публичен, платен денонощен охраняем паркинг – за автобуси и леки автомобили, с 5 броя паркоместа за автобуси и 47 броя паркоместа за леки автомобили.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ