Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 17

Решение № 17

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1508/07.10.2011г. от Протокол № 98 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 07.10.2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 17

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал. 1 и ал.2 от ТЗ и във връзка с чл. 18, т. 8 от Наредбата за управление и упражняване правата на       собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

 

      Отменя Решение № 1508/07.10.2011г. от Протокол № 98 от заседание на  Великотърновски общински съвет проведено на 07.10.2011г.

 

ВЯРНО:

              /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/