Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 18

Решение № 18

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Присъдждане на Академична награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 18

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 11 от 14.11.2011 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски общински съвет:

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро.

 

на

 

Маринела Димитрова Димитрова

 

Завършила Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Транслатология с полски език” през 2011 г, ОКС „магистър” и специалност „Славянска филология”, ОКС „бакалавър” през 2010 г. за показан отличен успех от курса на обучение, участия в национални и международни научни конференции.

 

 

ВЯРНО:

/ДИЛЯНА МИЛЕВА /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/