Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 19

Решение № 19

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промяна в статута за Академичната нагрда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 19

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Приема допълнението в текста на чл.9 от Статута на Академичната награда, който придобива следния текст:

Чл.9. Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий" редовно обучение, отговарящ на следните условия:

-   на възраст не по-голяма от 30 години;

-   дипломиран през последната учебна година като бакалаври или магистри в едно професионално направление;

-   дипломиран в определения по учебен план срок;

-   с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;

-   с научни, творчески и/или спортни изяви по време на следването;

-   без административни наказания по време на следването".

 

 

ВЯРНО:

/ДИЛЯНА МИЛЕВА /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/