Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 73-то заседание - 06.11.2014 г. (проект)

Дневен ред на 73-то заседание - 06.11.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и трето заседание, което да се проведе на 06.11.2014 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Нова зала на Великотърновски общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 г. – 2015 г., Вх. № 2977/03.11.2014 г.

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 2976/03.11.2014 г.

3. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ