Начало Заседания Протоколи Протокол № 72 от 30.10.2014 г.

 ПРОТОКОЛ № 72

 

от седемдесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 30.10.2014 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Любен Велчев.

 

След откриване на заседанието председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Йордан Петров – представител на ОИК, който уведоми общинските съветници, че на 16.10.2014 г. общинският съветник Милен Василев Михов е подал заявление в Общинската избирателна комисия, с което желае да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник на основание на това, че е избран за народен представител от коалиция от партии „Патриотичен фронт”. След проведено заседание Общинската избирателна комисия е прекратила пълномощията на г-н Михов като общински съветник и обявява за избран за общински съветник Станислав Стефанов Рашков.

Г-н Ашиков покани г-н Станислав Рашков да положи клетва като общински съветник.

След полагането на клетвата г-н Йордан Петров връчи на г-н Рашков удостоверението за избран общински съветник.

Председателят на ВТОС даде думата на г-н Румен Димитров, за да направи съобщение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя съобщение под форма на заявление. Защо го правя публично и пред вас? Защото моята позиция в присъствието на един колективен орган, какъвто представлява комисия в община В. Търново, е изборна и като такава, аз си правя публично отвод. Зачитам конкретния текст:

С Решение № 54 от 22.12.2012 г. на ВТОС съм определен за член на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Поради несъгласие с начина на работа на същата и нежеланието ми да нося отговорност за чужди деяния, заявявам, че си правя отвод като член на горепосочената комисия.

Мотивите ми са изключително сериозни, много тежки и много отговорни. Ще кажа само нещо, което предполагам, че може би само юристите ще ме разберат: законодателството не регламентира вещни права на бъдещи вещи. Да, с подусловие - само на движещи. Доколкото на мен ми е известно, една сграда, независимо на колко етажа е тя, не се тълкува и не е дефинирана като движеща вещ. В зависимост от това и в контекста на това аз мисля, че този казус тепърва ще започне да се разнищва, защото според мен той носи много сериозни правни последици за община Велико Търново.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА – секретар на община Велико Търново и председател на Комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища: Г-н Димитров, благодаря Ви, че напуснахте комисията, тъй като Вие не вземате участие в нейната работа вече повече 7-8 месеца! Аз излязох да защитя комисията, в която освен Румен Димитров има още двама общински съветници.

Г-н Димитров, за времето, в което бяхте в нея, трябваше да прочетете, че комисията не настанява в общински жилища. Комисията картотекира, тя предлага на г-н Кмета. Той е единственият, който има правото да настанява.

Ще ми позволите да Ви кажа защо г-н Димитров реши да напусне комисията. Единствената причина, това е, че той искаше комисията да взема решения, които не са в нейните правомощия и да вмени на г-н Кмета на общината да изпълнява решения, каквито правомощия комисията няма. Аз съм силно учудена, че Вие, като един радетел пред медиите, който защитава гражданското общество непрекъснато, не си направихте труда нито веднъж да разговаряте поне с един човек от тези жилища, един от нуждаещите се. Ние го правим непрекъснато, за разлика от Вас. На последната комисия предложихме на г-н Кмета и взехме две много важни решения, за които имаме благодарности от целия квартал „Чолаковци” и от цял блок в квартал „Бузлуджа”.

Комисията е изключително отговорна. Факт е, че до момента няма нито едно заведено дело срещу комисията за неправилно взето решение, което означава, че всички наши решения са облечени в законова рамка. Ние съблюдаваме закона и тук е мястото да благодаря на абсолютно всички членове от комисията и на общинските съветници г-н Трифонов и г-жа Денева.

Другото, което искам да Ви кажа, е, че Вие толкова неправилно казахте името на комисията, което за мен е достатъчно за Вашата така наречена компетентност.

Накрая искам да Ви помоля да спрете да създавате изкуствени проблеми, каквито не съществуват, защото отнемате полезното работно време както на Общинския съвет, така и на медиите, така и на цялата Общинска администрация. Трябва да Ви кажа, че са над 10 000 копията, които община Велико Търново е направила и Ви е предоставила до момента по какви ли не въпроси. Казвам това като секретар на общината.

И накрая Ви пожелавам, г-н Димитров, по-често да слушате песента на Тодор Колев „Фалшив герой” и Ви пожелавам да не се откривате в нея.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз разбирам, че от сериозността и висотата на тази трибуна и от отговорността на тази трибуна някой се опитва да замаже проблема такъв, какъвто е.

А по повод наименованието на комисията – да, аз знам, че е така, но съм направил копи-пейст от публикуваното на сайта, което аз не съм поставил като информационен блок там.

Госпожо, Вие трябваше да прочетете на уважаемите ми колеги и на обществеността какви бяха моите предложения, които бяха категорично бламирани в самата комисия. Аз категорично не съм съгласен, с това, което Вие в момента твърдите - че аз съм искал да вменя на кмета неща, по които той няма задължения и обстоятелства. Госпожо, какво значи задаване на въпрос към кмета: Има ли издадена настанителна заповед, или не? Аз не искам да влизам в пререкания с Вас, защото Вие няма как да ми отговорите коректно, освен да замазвате, както преди малко, с изказването за Тодор Колев. Вероятно предпазвайки себе си от подобни обстоятелства, ги вменявате на мен. Много Ви моля, нека да имаме ясна разграничителна – аз цитирам единствено и само законовите уредби.

Да, за съжаление, в тази комисия и в присъствието на този малък топъл диалог (в кавички) аз нарочно накарах да протоколират моите предложения, които съвсем естествено беше Вие да прочетете, за да може всички да разберат какви са били моите намерения. А те са единствено и само да има публичност – нищо повече. Какво лошо има да изискам от комисията да направим проверка има ли, или няма настанявани граждани в този имот, който все още не е наша собственост и какво аз с това си предложение вменявам на кмета? Няма как да ми отговорите и не искам да ми отговаряте, защото не сте права. Защото с това поведение те изменят едни законови обстоятелства, регламентирани в едни договорни обстоятелства – община и инвеститор. Затова казвам, че казусът ще има много сериозни последици.

Оттам нататък, категорично не приемам, че с питанията и с предложенията си, както аз, така и всеки един от нас, сме изгубили ценното време на администрацията. По-добре да го няма Общинският съвет, за да не губи вашето време.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление до председателя на ВТОС, подписано от Николай Николов и Стефан Михайлов – общински съветници, избрани в листата „Царевград за Велико Търново” и от Пламен Радонов – избран в листата на коалиция ОДС, с което се представя решение за образуване на група общински съветници - „Десните”, и списък на ръководството и членовете й.

Към заявлението са приложени решение за образуване на група общински съветници „Десните” и списък на ръководството и членовете й. Председател на група „Десните” е инж. Николай Върбанов Николов, членове: инж. Николай Върбанов Николов, Стефан Михайлов Стефанов, Пламен Георгиев Радонов.

 

Председателят на Общинския съвет обяви проекта за дневен ред:

 

1. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2913/17.10.2014 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015- 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2886/03.10.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2914/17.10.2014 г.

4. Актуализация на Решение № 1189/24.07.2014 г. , във връзка с утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа, Вх. № 2907/16.10.2014 г.

5. Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, Вх. № 2947/21.10.2014 г.

6. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, 2911/17.10.2014 г.

7. Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, Вх. № 2917/20.10.2014 г.

8. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

9. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 2949/22.10.2014 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, Вх. № 2950/22.10.2014 г.

11. Обявяване на имот за частна общинска собственост, Вх. № 2919/20.10.2014 г.

12. Предоставяне права за управление, Вх. № 2942/20.10.2014 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2918/20.10.2014 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2920/20.10.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2921/20.10.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2922/20.10.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ново село, Вх. № 2924/20.10.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2925/20.10.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2932/20.10.2014 г.

20. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост-рибарници, гр. Килифарево, Вх. № 2926/20.10.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Балван, Вх. № 2927/20.10.2014 г.

22. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Дебелец и гр. Килифарево, Вх. № 2928/20.10.2014 г.

23. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Пчелище, Вх. № 2939/20.10.2014 г.

24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Килифарево, Вх. № 2940/20.10.2014 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Къпиново, Вх. № 2941/20.10.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2938/20.10.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2923/20.10.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2929/20.10.2014 г.

29. Разсрочване на плащане на дължим наем за общинско жилище, Вх. № 2943/20.10.2014 г.

30. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2900/15.10.2014 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 2871/19.09.2014 г.

32. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2885/03.10.2014 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2912/17.10.2014 г.

34. Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2884/03.10.2014 г.

 

След което предложи в проекта за дневен ред да бъдат включени следните нови точки:

точка 20 – предложение с вх. № 2955 от 23.10.2014 г. относно „Публичен търг за продажба на имот в с. Шереметя”;

точка 21 – предложение с вх. № 2956 от 23.10.2014 г. относно „Публичен търг за продажба на имот във В. Търново”;

точка 32 – предложение с вх. № 2953 от 23.10.2014 г. относно „Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в землището на с. Леденик”.

Г-н Ашиков даде думата за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам ви от дневния ред да отпаднат точка 11 и точка 12. На постоянните комисии се разгоряха доста дебати върху тях, появиха се и нови варианти за решаване, така че ви предлагам те да отпаднат от днешния дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път се демонстрира некоректно поведение от гледна точка на това какво и как се случва в нашите среди. За какво говоря? Първо искам да направя своя личен протест, че в становището на комисиите на проекта за дневен ред не е отразено коректно поведението, както моето, така и на други колеги, които за разлика от преждеговорившия са подкрепили конкретните точки. Да, наистина не приемам подобно отразяване в ПК по ОС. Даже тук има граждани, които присъстваха. Сега е моментът да докажа публично пред Вас и пред колегите как в комисията се говори едно, а след това се ползват сравнения с Тодор Колев. Няма по-красноречив пример от това, което в момента правим, защото Вие бяхте там и чухте какви бяха коментарите.

Между другото, комплимент за това, че толкова сериозна група като БСП е преосмислила позицията си спрямо някои от точките и подкрепя всичко това, което аз съм имал като мотиви, доводи и вероятно впоследствие ще се подкрепи предложението, което направи Тодор Тодоров. Аз искам също да го направя не на база на едно емоционално втълпение, а на база на една последователност в поведението и в решенията в постоянните комисии. Както не съм ги подкрепил там, така няма да ги подкрепя и сега. По тази причина аз също предлагам отлагането на точка 11 и точка 12.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Преди малко Тодор Тодоров предложи да отпаднат точка 11 и точка 12 от дневния ред. След него се изказа Румен Димитров, който говори три минути и половина и каза, че и той иска да се отложат точка 11 и точка 12. Аз ще говоря шест секунди: и аз искам точка 11 и точка 12 да бъдат отложени. Ако някой друг иска, и той да дойде на микрофона!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не е ли коректно, когато се прави предложение за отлагане от дневния ред на заседанието, някой да се аргументира и да каже защо?

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз правя две процедурни предложения за нови точки в дневния ред – предпоследна и последна.

Първото предложение е на мястото на Милен Михов в комисиите, в които той участваше, да влезе Станислав Рашков.

Второто предложение е да попълним състава на комисията, която колегата Димитров напусна, за да не спираме работата на тази комисия.

Тези предложения да влязат в дневния ред като точка „предпоследна” и точка „последна”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Тодоров ме пита дали ще се изказвам по дневния ред. Не по дневния ред, а и отвъд дневния ред ще се изказвам.

Уважаеми колеги, аз имам една молба към г-н Ашиков като председател на Общинския съвет. Аз съм убеден, че вие ще се присъедините към нея. Убеден съм, че г-н Панов като кмет на община Велико Търново също ще се присъедини към нея.

Зад нас има един лаптоп, г-н Председател, и Ви моля да влезете в архива на ВТОС и да ни запознаете с Решение № 1186 от 26.06.2014 г. То има пряко отношение към днешния дневен ред.

Още по-лошо, че даже и в този момент г-н Ашиков не може да ни каже кое е решение № 1186. Позволете ми тогава аз да ви го припомня. С решение 1186, което е подписано лично от г-н Ашиков, в днешния дневен ред е заложено:

„Заседание 30.10.2014 г.

1. Информация за дейността на Общинската администрация по зимната подготовка 2014-2015 г.”.

Да виждате такава точка в дневния ред?

„2. Информация за международните връзки и програми на община Велико Търново.”

Да виждате такава точка в дневния ред? Не виждате. И аз не виждам.

По този начин Ви отговарям, г-н Тодоров дали има връзка с дневния ред. Има и както ви обещах - и отвъд дневния ред.

На следващо място: г-н Ашиков, не се обръщам към Вас като г-н Председател. Само в рамките на три месеца веднъж Вие отклонихте, макар че беше заложено за някаква сесия, да се информираме за инвестициите, включително международните. Тогава г-н Панов каза, че има неяснота. Добре, да приемем, че тогава е оправдано.

На следващо място, използвахте извънредната сесия, за да вкарате без санкция в дневния ред точката за дружествата, без да сме подготвени. Много важно, че ще мине ей-така и няма да има дискусии, важното е точката да мине.

Това е трето само за три месеца, г-н Ашиков. Аз ако извърша три нарушения, какво ще направите, г-н Председател?

Обръщам се към г-н Алексиев – той е международен съдия: При три груби фала, г-н Алексиев, какво става? А последният фал, аз не зная дали е за червен картон, но аз ще Ви извадя розов картон, г-н Ашиков, както и да разбирате това.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Изтече Ви времето.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вие ме прекъснахте, благодаря, че ми вземате думата.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: От името на групата съветници от БСП искам 15-минутна почивка.

В 9.45 часа г-н Ашиков обяви почивка.

След почивката думата беше дадена на г-н Ламбев.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Предложение от група съветници от БСП.

Във връзка с неизпълнение на Решение № 1186 от 26.06.2014 г. от Ваша страна относно основни точки от дневния ред на днешното заседание, предлагаме ВТОС да проведе извънредно заседание със същия дневен ред:

1. Информация за дейността на Общинската администрация по зимната подготовка 2014-2015 г.

2. Информация за международните връзки и програми на община Велико Търново

Заседанието да се проведе на 06.11.2014 г. – четвъртък, от 17.30 часа. Материалите за заседанието на ВТОС да се предоставят до 17.00 часа на 03.11.2014 г., а ресорните комисии да се насрочат и проведат на 4 и 5 ноември 2014 г.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: От името на групата общински съветници на ПП ГЕРБ относно тези две точки, които уважаваният от всички нас г-н Ламбев предложи да бъдат включени и разгледани на извънредно заседание на посочената от него дата, ние предлагаме тези точки да бъдат включени в дневния ред на редовната сесия на ВТОС през месец ноември.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми г-н Професоре, това Ваше предложение е неуважение не към тази зала, това е неуважение към гражданите. И ще ви кажа кои. Тези, които вървят по пешеходната алея на квартал „Зоната” и където колите влизат в едни водни огледала, които са в зоната на „Качица”, водни огледала, които са на входа на В. Търново и не знам къде още; изпадалите клони, които вече четири дена така си стоят там и не могат да ги извозят. Гласувахме една фирма, която трябваше да извършва тези дейности; 90 души ли, колко бяха там; 900 000 им увеличихме издръжката. Не зная за какво харчат тези пари, но те трябва да свършат тази работа.

Освен това, Вие по тази логика може да го насрочите и през месец март, зимата ще е свършила и ще чакаме последния сняг през месец март. Това не е коректно към гражданите на Велико Търново.

Много ми се ще да кажа: днес председателят Ашиков институционално няма право да води тази сесия, защото аз ако съм сбъркал три пъти, червен картон и навън.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Витанов, ако имате предложение, направете го! Вие вземате думата за едно нещо, а говорите за други неща.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Добре, взехте ми думата, гражданите ще оценят гласуването.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз не считам, че аз изразявам с поведението си и с искането си като общински съветник неуважение към хората от Великотърновска община. Имам претенции, че почти в целия си тригодишен мандат досега (да ме извинят моите колеги от политическата партия, която представлявам) съм говорил почти винаги надпартийно в интерес на хората, които са ни избрали

Извънредните метеорологични условия поставиха не само Великотърновската община, а цялата държава на колене. Така че аз не виждам нищо лошо в това да се отложат тези две точки, всичко да бъде изпипано както трябва. А междувременно, в този момент, Вие какво смятате - че Общинската администрация и кметът не вършат нищо за това, което става по улиците. Най е лесно с политическа и идеологическа терминология ние да се замеряме днес, но ако онези хора, които са призвани да вършат тази дейност по рязането на клоните, по почистването на тротоарите… и нека това прозвучи като призив към всички граждани на града и на другите населени пунктове: недейте чака, уважаеми граждани, някой да дойде пред Вас, пред Вашия офис, пред Вашия магазин и да ви изчисти тротоара и пространството, излезте и вложете свой личен труд за това, както го правят в цивилизованите страни! А ние чакаме тук някой да ни наложи да направим едно събрание, ще го проведем и като вземем някакви велики решения, ще излязат багерите, ще излязат чистачите и всичко ще потече по мед и масло. Трябва и личен пример от всеки един от нас.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Скъпи колеги, ако миналата събота и неделя времето беше слънчево, какво ли щяхме да си говорим днес цяла сутрин?

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Наближава 10.30 часа, а още не сме приели дневния ред. По въпроса с бедствието от миналата седмица ще кажа само няколко думи. Не толкова снегът ни изненада, колкото така наречения горолом. Тежкият, мокър сняг начупи много клони. Не само пътищата в града бяха непроходими, а и пътищата от националната пътна мрежа. Сега да се спираме и да търсим виновни, мисля, че не е редно.

Може би трябва да се помисли и в бъдещите инвестиционни програми на Велико Търново да се предвидят пари за подмяна на дърветата във Велико Търново. Защото обърнете внимание колко стари и колко големи дървета има, които са опасни. В европейските градове има служби, които поддържат дърветата, старите дървета се премахват, заменят се с нови и обикновено се избират по-ниски дървета, които не са опасни.

Така че ще помоля да се насочим конкретно към дневния ред и да започнем работа, защото имаме доста важни неща за решаване!

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Темата, която се повдигна, касае едно мое питане от аналогичен период миналата година до кмета на община Велико Търново, когато снегът отново ни изненада и тогава с отговора на моето питане Общинският съвет, респективно гражданите на община Велико Търново, получиха информация за подготовката на община Велико Търново за предстоящия зимен период.

Всички виждаме какво се случва навън; метеорологичните условия са такива, природата ни изненада разбира се, но предполагам, че няма да чакаме така жадуваната втора част на циганското лято, за да получим отговор на въпроса: „Готова ли е община Велико Търново за зимния период?”, особено след дългосрочните прогнози.

Тук става въпрос за нещо друго - не това кой е виновен и кой не си върши работата, защото аз съм свидетел, както и всички ние, че екипите от община Велико Търново отстраняват последиците от този тежък сняг, но важно е информацията да стигне до хората от община Велико Търново, до хората от населените места, чиито пътища в части са непочистени все още. Затова аз бих подкрепил първата възможна дата да се получи тази информация, защото тя чрез нас стига до гражданите на община Велико Търново. Второ, с оглед прогнозите за тежка и дълга зима най-вероятно след няколко дена ще внеса в Общинския съвет предложение на всяка сесия община Велико Търново да дава информация за състоянието на зимната подготовка до приключване на зимния сезон.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ - кмет на община Велико Търново: Във връзка със ситуацията, която започна първо от вдигането на нивото на реките в четвъртък, са взети всякакви мерки от Кризисния щаб, който е сформиран с моя заповед към община Велико Търново - 12 човека, от четвъртък, петък, събота и неделя след създалата се ситуация и с мокрия сняг, който не мога да кажа, че ни е изненадал. Въпросът е, че всички ние, г-н Витанов, когато се връщахме от Шемшево, видяхме улиците във Велико Търново, на които колите, карани от шофьорите, не бяха със сменени гуми. Няма какво да коментираме това.

Второто, което също мога да ви кажа, е, че още в събота, след 11 часа Кризисният щаб заседава. Тези 12 човека имаха пълна координация както с Областната дирекция на МВР, така и с Гражданска защита и с Противопожарна защита. Бяха привлечени може би още шест фирми не само за почистването на снега, а и за затворените пътища.

Искам само да ви кажа, че когато някой използва трибуната, за да хвърля камъните в градината на общината, аз съм съгласен, но винаги мога да защитя не само Общинската администрация, не само да им благодаря, но и да благодаря на всички институции, които взеха отношение в тази кризисна ситуация за почистването на целия град.

Естествено, че първо се започва почистването на главните улици – както от снега, така и от нападалите дървета. Свидетел бях как три машини на фирма „Титан” бяха затапени на три места в града и в продължение на час-час и половина органите на МВР не можеха да ги освободят. След като ги освободиха, те пристъпиха към работата си.

На всеки час кметовете и кметските наместници са ни докладвали за сполетелите ги бедствия в техните населени места. 24 села нямаха ток. Това също е координирано с „Енерго-про”. Благодаря на всички фирми и на всички институции, които взеха отношение. В момента продължава почистването на падналите клони, които са на второстепенните улици, в междублоковите пространства и след това ще започне почистването на парковите пространства. Националният военен университет също ни помогна – както с курсанти, така и с техника. Два дена те почистваха клоните, които бяха изрязани от ОП „Зелени системи” и от другите фирми, които работеха. Но аз ви уверявам, че ако някой от вас беше дошъл в събота и неделя с екипа, който работеше с мен и координираше нещата, както с областния управител, с началниците на полицията, на пожарната и на всички институции, действително щяхте да бъдете запознати по-подробно със ситуацията.

Не мога да кажа, че снегът ни е изненадал, но това, което трябва, ние сме го свършили. Включително протоколите, за които срокът е до седем дена, ние вече сме ги предали на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и в сряда са минали на Междуведомствен съвет, където са утвърдени средствата, които са ни необходими за цялостното почистване от тези бедствия. Така че аз смятам, че на всички хора, които взеха отношение в тази кризисна ситуация, трябва да им се отдаде нужната благодарност, затова че в събота и неделя не си седяха на топло да си гледат телевизия или пред компютъра да пишат какво ли не.

Следили сме и коментарите във Фейсбук, откъдето също получавахме сигнали за улици, които не са разринати, за улици с паднали дървета, за ул. „Опълченска”, която трябваше да се затвори и да се почистят нападалите дървета, за да се пусне автобус № 10. Всички тези сигнали са обработени както от дежурния; информация е пускана на всеки два часа от пиарите на общината. Най-добре отразявана информацията беше от „Дарик радио”, където излизаше актуалната информация и на областния управител за областта, и на Кризисния щаб за общината. Ние не можем да спрем бедствията и мокрия сняг, но това, което беше необходимо, осем машини на фирма „Титан” чистиха града, две машини опесъчаваха, след като беше почистен снегът. Това е наблюдавано с джипиесите, на монитора от Кризисния щаб.

Още един път искам да благодаря на всички, които взеха участие и продължават да почистват, някои от тях. Смятам, че до края на седмицата всичко това ще бъде оправено и почистено. Но готовност за зимния сезон имат всички кметства; всички кметове на населените места отговарят за почистването на техните населени места; също така сме направили среща с фирма „Титан” две-три седмици преди да падне снегът. Смятам, че Общината има готовност за зимата, но след като определите кога да се разгледа тази точка, която е пропусната в днешния дневен ред, ще ви дадем точен и подробен отчет какво и кога ще бъде направено.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Никой не е против това, което са извършили хората; напротив, ние също смятаме, че те се постараха изключително много и смятаме, че във Велико Търново беше създадена добра организация за почистване на града. Никой не може да се бори срещу природата, това е факт. Никой не обвинява фирмите, нито Общинската администрация. Тук става въпрос за съвсем прости неща. Ето, вие информацията я имате, какъв беше проблемът да ни я представите и по този начин тя да стигне до обществото. Ето, това е разковничето. Никой не е против това, което хората са свършили. Те правят всичко възможно. Аз даже съм участвал в такива неща денонощно; знам какво правят - те работят непрекъснато.

Въпросът беше тази информация да я получим на тази сесия и по този начин да стигне до хората. Затова смятам, че не бива да отлагаме за редовната сесия. Колкото по-скоро ние кажем как е подготвена общината, толкова по-добре и за нас, и за гражданите.

Освен това, преди да се случи тази сесия, аз ви предлагам тази информация да стане и публично достояние чрез медиите. Какъв е проблемът? Общината разполага с такава техника, такава е подготовката, в такъв срок трябва да излязат машините, в такъв срок трябва да бъдат почистени главните улици – нещо, което е известно. Затова считам, че е удачно да подкрепим възможно най-ранната дата за тази информация.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Когато се види зор и все се идеологизира. Да са идеологизирани проблемите? Каза го г-н Кметът, каза го и проф. Харалампиев. Вие, г-н Кмете, измествате темата. Тук ставаше въпрос за едно взето решение, подписано от председателя Ашиков, което сме взели единодушно и което не е изпълнено. Г-н Харалампиев, аз разбирам стремежа към отлагане, въпреки напоителното обяснение, което даде г-н Кметът, че общината няма готовност да ни информира в по-кратки срокове. Постфактум какво е направено - това е отчет.

Зимната подготовка не е само това. И когато говоря за тези водни огледала, то не се върши сега, фадромата на „Титан” не може да го изрине. Ще си направят отводнителните мероприятия през лятото, четвърта година вече. Г-н Панов, аз казах само за един-единствен проблем. Сигнализирам Ви публично, след една седмица ще отидем да видим какво е. И живущите в Зоната ще Ви бъдат благодарни.

Така че, уважаеми г-н Кмете, недейте измества темата. Вие или сте готови да ни информирате във възможно най-кратък срок – г-н Ламбев го предложи, както е по правилата, разписано точно с комисиите, времето и т.н., или не сте готови. Като смятате, че може да се отложи до 20 ноември, защото не сте готови да ни информирате, направете го. Нека ГЕРБ Ви подкрепят!

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията за промени в проекта за дневен ред.

Предложението на г-н Ашиков за включване на следните нови точки:

точка 20 – предложение с вх. № 2955 от 23.10.2014 г. относно „Публичен търг за продажба на имот в с. Шереметя”;

точка 21 – предложение с вх. № 2956 от 23.10.2014 г. относно „Публичен търг за продажба на имот във В. Търново”;

точка 32 – предложение с вх. № 2953 от 23.10.2014 г. относно „Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в землището на с. Леденик”,

беше подложено на гласуване:

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за отпадане на точка 11 и точка 12 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

Предложението на г-н Петко Тюфекчиев за две нови точки в дневния ред:

точка „предпоследна”: на мястото на Милен Михов в комисиите, в които е участвал, да влезе Станислав Рашков;

точка „последна”: да бъде попълнен съставът на Комисията за настаняване в общински жилища поради напускането на Румен Димитров,

беше подложено на гласуване:

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

Предложението на г-н Валентин Ламбев за провеждане на извънредна сесия на 6 ноември 2014 г. беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

Целият дневен ред, заедно с гласуваните промени, беше подложен на гласуване и приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2913/17.10.2014 г.

2. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015- 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2886/03.10.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2914/17.10.2014 г.

4. Актуализация на Решение № 1189/24.07.2014 г. , във връзка с утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа, Вх. № 2907/16.10.2014 г.

5. Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, Вх. № 2947/21.10.2014 г.

6. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, 2911/17.10.2014 г.

7. Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, Вх. № 2917/20.10.2014 г.

8. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

9. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 2949/22.10.2014 г.

10. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, Вх. № 2950/22.10.2014 г.

11. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2918/20.10.2014 г.

12. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2920/20.10.2014 г.

13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2921/20.10.2014 г.

14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2922/20.10.2014 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ново село, Вх. № 2924/20.10.2014 г.

16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2925/20.10.2014 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2932/20.10.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя”, Вх. № 2955/23.10.2014 г.;

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2956/23.10.2014 г.;

20. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост-рибарници, гр. Килифарево, Вх. № 2926/20.10.2014 г.

21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Балван, Вх. № 2927/20.10.2014 г.

22. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Дебелец и гр. Килифарево, Вх. № 2928/20.10.2014 г.

23. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Пчелище, Вх. № 2939/20.10.2014 г.

24. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Килифарево, Вх. № 2940/20.10.2014 г.

25. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Къпиново, Вх. № 2941/20.10.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2938/20.10.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2923/20.10.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2929/20.10.2014 г.

29. Разсрочване на плащане на дължим наем за общинско жилище, Вх. № 2943/20.10.2014 г.

30. Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2900/15.10.2014 г.

31. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 2871/19.09.2014 г.

33. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2885/03.10.2014 г.

34. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2912/17.10.2014 г.

35. Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2884/03.10.2014 г.

36. Промяна в състава на Постоянните комисии.

37. Определяне на член на комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

38. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в землището на с Леденик, Вх. № 2953/23.10.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2913/17.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков даде думата на г-н Деян Хаджийски за прочитане доклада на ПК по НПУОР.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Загубихме много време – час и половина от нашата сесия. Разбирам, че колегите от „Позитано” са получили сигнали да бъдат в ярка опозиция, но няма как – това е политиката, г-н Витанов. При вашите резултати бих ви посъветвал да бъдете малко по-смирени! Това в кръга на шегата.

Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Уважаеми общински съветници, при изпълнението на Решение № 561 от 07.02.2013 г. и Решение № 634 от 28.03.2014 г. на ВТОС е закрито ОП „Пазари”, гр. Велико Търново и е преустановена дейността му. Това налага изменение и допълнение в действащата на територията на община Велико Търново Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, които да прецизират дейността по отдаване под наем на терени за предоставяне на временни съоръжения.

Практиката по организиране и провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на терени за поставяне на временни съоръжения показва необходимост от допълнителни промени в текстовете на поднормативната уредба. Някои от предлаганите промени са провокирани от проблеми и казуси, възникващи в текущата дейност по прилагане на наредбата и целят прецизиране на практиките и отстраняване на несъвършенствата в процедурите.

Внесеното предложение за приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 20.10.2014 г. е подкрепила проекта за решение с 6 „за”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам едно изменение в предложението – чл. 125, ал. 2 става: „Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. 118 - 124, коригирана с коефициент К 0.7”. Т.е. да има някакъв стимул за тези, които имат собствени временни постройки и са инвестирали в тях.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Още едно доказателство в моето последователно поведение. Защо казвам това? Защото смея да твърдя и да защитавам тезата си, че в миналия Общински съвет по мое предложение, прието от Общинския съвет, се създадоха условия и обстоятелства за смяна на автопарка на автобусния транспорт във Велико Търново, като ние дадохме възможност на всички тези инвеститори, една гаранция, гарантирана чрез договорните взаимоотношения, като за първи път направихме договори от порядъка на 10 години, с което наистина им гарантираме възвръщане на инвестицията, която те правят.

Следвайки този ред на мисли, правя две предложения и към днешна дата. Първото е към чл. 125 - създаване на един нов член – 125 а. Зачитам:

„Правя това предложение във връзка с наш поет ангажимент към великотърновския бизнес, а именно - администрацията на община Велико Търново да създава условия за стимулиране на инвестициите.

В тази връзка предлагам създаването на нов член 125 а, Глава VІІІ, Раздел ІІ, който ще регламентира паралелно вложените средства в съотношение с времетраенето на наетото временно съоръжение, а именно:

при инвестиционни намерения до 15 000 лв. - срок до 3 години,

при инвестиционни намерения до 50 000 лв. – срок до 5 години,

при инвестиционни намерения над 50 000 лв. – срок до 10 години”, така както е регламентирано по закон. Разбира се с условност, че всички останали обстоятелства в правомощията на кмета се запазват.

Второто ми предложение е отново в контекста с нашата ангажираност във връзка с развитието на спорта в община Велико Търново – нещо, което абсолютно всички сме декларирали и доказваме с решенията и с поведението си. А именно - към параграф 6, чл. 122 - създаването на нова ал. 3, където е регламентирано в настоящия момент конкретното предложение спортните клубове да плащат 10 % от цената по алинея 1 от настоящия текст. Аз правя предложение да плащат 2 %. Знам, че 2 % са символични. Предполагам, че 2 % са достатъчно знакови за нашите намерения да бъдем съпричастни с всички тези, които се занимават със спортна дейност. Мисля, че е коректно до 2 %, за да може с тези нови законодателни промени ние да не създаваме нови финансови тежести на спортните клубове.

Моля ви да подкрепите както едното, така и другото ми предложение!

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: От името на групата изцяло подкрепяме това предложение за 2 %, тъй като ние ежегодно отпускаме пари за клубовете – предната година 300 000 лв. В момента клубовете нямат тези пари, с които да изплатят тези средства. Затова търсим вариант евентуално този наем да започне от новата година, когато започне новата финансова година и съответно да се разпределят бюджетите и съответно тези средства, които ние отделяме, да бъдат разпределени и да се видят. Изцяло подкрепяме това нещо - с новото разпределение на средствата да се търси вариант. Но това е нормативно изискване, тъй като няма как да се ползват общински помещения.

И аз си задавам въпроса: Освен в чл. 125, където е записано „наемна цена за помещение”, дали трябва да бъде само „помещение”, дали само частично решаваме въпроса, а не изцяло - да бъде примерно: „наем на имот общинска собственост”? Затова предлагам да бъде сменено „помещение” с „наем имоти общинска собственост”, защото следващия път ще се наложи да променяме и за съответните площадки и т.н. Нека на този етап да бъдат 2 %, докато видим новите неща за догодина, да видим бюджета за следващата година за спортните клубове.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението, направено от г-н Тодоров за промяна на чл. 125, ал. 2 с текста „коригиран с коефициент К 0,7”.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за създаване на нов член – 125 а, чл. 8, Раздел ІІ :

при инвестиционни намерения до 15 000 лв. - срок до 3 години,

при инвестиционни намерения до 50 000 лв. – срок до 5 години,

при инвестиционни намерения над 50 000 лв. – срок до 10 години”.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

Второто предложение на г-н Димитров - в параграф 6, чл. 122, ал. 3 да се коригира от „10 %” на „2 %”, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 18 „за”, „против” няма, 17 „въздържал се”.

Г-н Ашиков предложи съгласно чл. 75, ал. 2 двете гласувания за наредбата да се проведат в едно заседание.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Изменението на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1276

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. Създава се нов чл.11б със следния текст:

„ал.1 Основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имоти- публична общинска собственост са за сметка на наемателя.

ал. 2 В някои случаи, с решение на Общинския съвет, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната цена.”

 

§2. Създава се нов чл.11в със следния текст: „Отдаването под наем на имоти на спортни клубове се извършва по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му”.

 

§3. В чл. 98 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: //ал.2/ Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация, депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

Става: /ал.2/ Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда и ако не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

 

§4. В чл.98 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал.3/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Става: /ал.3/ В случай, че е закупен само един комплект тръжна документация или в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

 

§5. В чл. 99 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал. 2/ В седемдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

Става: /ал. 2/ В четиринадесетдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

 

§6. В чл.122 се добавя нова ал.3 със следния текст:

/ал.3/ „Наемната цена за помещения, предоставени на спортни клубове, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, се определя в размер на 2% от цената по ал.1 от настоящия член.”

 

§7. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

Било: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124, коригирана с коефициент К=0,4.

 

Става: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124.

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.3/ Договорената наемна цена за отдавани под наем общински терени за разполагане на временни съоръжения /павилиони/ се индексира спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

§8. В глава осма, раздел втори се създава нов чл. 125 А със следния текст:

Срокът на договорите при отдаване под наем на общинска земя за поставяне на временни съоръжения се определя спрямо размера на инвестиционните намерения на кандидатите, както следва:

-  при инвестиционни намерения до 15 000 лв. срок до 3 год.

-  при инвестиционни намерения до 50 000 лв. срок до 5 год.

-  при инвестиционни намерения над 50 000 лв. срок до 10 год.

 

Председателят на Общинския съвет предложи измененията на наредбата да се гласуват анблок.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Измененията на наредбата на второ четене бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Измененията на наредбата на второ четене бяха утвърдени с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1277

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. Създава се нов чл.11б със следния текст:

„ал.1 Основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имоти- публична общинска собственост са за сметка на наемателя.

ал. 2 В някои случаи, с решение на Общинския съвет, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната цена.”

 

§2. Създава се нов чл.11в със следния текст: „Отдаването под наем на имоти на спортни клубове се извършва по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му”.

 

§3. В чл. 98 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: //ал.2/ Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация, депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

Става: /ал.2/ Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда и ако не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

 

§4. В чл.98 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал.3/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Става: /ал.3/ В случай, че е закупен само един комплект тръжна документация или в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

 

§5. В чл. 99 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: /ал. 2/ В седемдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

Става: /ал. 2/ В четиринадесетдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.

 

§6. В чл.122 се добавя нова ал.3 със следния текст:

/ал.3/ „Наемната цена за помещения, предоставени на спортни клубове, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, се определя в размер на 2% от цената по ал.1 от настоящия член.”

 

§7. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

Било: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124, коригирана с коефициент К=0,4.

Става: Чл.125. /ал.1/ Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл.чл.118-124.

/ал.2/ Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. чл. 118 – 124 коригирана с коефициент Квр=0,70

/ал.3/ Договорената наемна цена за отдавани под наем общински терени за разполагане на временни съоръжения /павилиони/ се индексира спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

§8. В глава осма, раздел втори се създава нов чл. 125 А със следния текст:

Срокът на договорите при отдаване под наем на общинска земя за поставяне на временни съоръжения се определя спрямо размера на инвестиционните намерения на кандидатите, както следва:

-  при инвестиционни намерения до 15 000 лв. срок до 3 год.

-  при инвестиционни намерения до 50 000 лв. срок до 5 год.

-  при инвестиционни намерения над 50 000 лв. срок до 10 год.

        

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015- 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2886/03.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - против, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1278

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение №57 от 04.02.2014г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2015 и писмо БЮ №5 от 02.09.2014 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2015 година и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2017 година, Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Защо съм против? Защото бюджетната прогноза е направена на база на действащите в момента нормативни документи, ако не греша. Правейки обаче такава бюджетна прогноза, ние се обричаме да нямаме развитие.

За първи път виждам един много добър текст и ще го зачета: „на постъпленията от местни приходи”. За първи път чувам в тази зала да се говори за приходи, а чак след това са разходите. Ако ние не стъпим на една реална бюджетна прогноза с рисковете за всички изменения на наредбите, които касаят приходната част, тя не е реална. Не зная защо я приемаме. Защото законът го изисква.

Затова гласувахме „против”.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2914/17.10.2014 г.

ПК по БФ – подкрепя предложението, ПК по ИВСПИЕСМВ – 4 гласа „за“ и 1 „възд. се“

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1279

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 ..................

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

                                                                                      

3. Изменя Приложение №3Б към Решение №1009/12.02.2014 година, изменено с

Решение №1075/24.04.2014 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

                                                                                                                    

БИЛО:                                                                                                          

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

403 200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

                                                                                                                    

СТАВА:                                                                                                         

1

Представителни разходи

80 000

Общи държавни служби

10

Програма за развитие на физ.възпитание и спорта

408 200

Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички

             

4. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, изменено и допълнено с Решение №1039/27.03.2014 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

БИЛО:

т.2 Други спортни дейности

283 200 лв

2.8 ФК "Етър Велико Търново"

75 000 лв

СТАВА:

т.2 Други спортни дейности

288 200 лв

2.8 ФК "Етър Велико Търново"

80 000 лв

  

5. Променя Приложение 2 от Решение №1193/24.07.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение..                                          

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 1189/24.07.2014 г. , във връзка с утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа, Вх. № 2907/16.10.2014 г.

 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз ще бъда съвсем кратък. Има доста притеснителни неща, но за момента друг изход няма. Затова благодаря на г-жа Игнатова, но тук изниква един въпрос. Ако погледнем внимателно материала, със сигурност ще стигнем до заключението, че отново ще трябва да мислим какво да правим с Хуманитарната гимназия, където нещата са трагични. Отново няма прием. В цялата гимназия има 33 деца. Миналата година направихме, може би, това, което трябваше да направим. Не зная дали беше емоционално, от моя страна беше емоционално, но определено ще трябва да мислим по този въпрос.

 

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1280

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена от 29.12.2000 година, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след       приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

Дейности

Било

Става

А. Дейност „Общообразователни училища”

 

 

1. Брой ученици

6 703

6 660

2. Брой паралелки

311

без промяна

 

 

 

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”

Било

Става

1. Брой деца

201

192

2. Брой паралелки

11

без промяна

 

 

 

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС „Кольо Фичето”

Било

Става

1. Брой ученици – редовна форма на обучение

 

 

2. Брой паралелки – редовна форма на обучение

 

 

3.Брой паралелки задочно обучение

4

без промяна

4. Брой записани ученици задочно

90

88

 

 

 

Г. Дейност „Общежития”

Било

Става

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново

54

55

2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето”

60

65

 

 

 

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”

Било

Става

1. Брой групи-ЦДГ

82

без промяна

2. Брой яслени групи

3

без промяна

3. Брой деца

 

 

-от 3 до 4 год.

1228

1243

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ

646

643

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ

615

578

-в яслени групи

87

97

 

 

 

Е. Дейност „Спортни училища”

Било

Става

1. Брой ученици

189

172

2. Брой паралелки

8

без промяна

 

 

 

Ж. Дейност „ Извънучилищни дейности”

Било

Става

1. Брой ученици

 

437

2. Брой групи

 

49

 

  1. Утвърждава маломерни паралелки съгласно разпоредбите на чл.11 ал. 1 т.2 и т.3 и чл.11а ал.1 на Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена в общинските училища за учебната 2014/2015 година, както следва

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

116

І

1 самостоятелна

11

 

5

ІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

13

 

5

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

50

І-ІІІ

1 слята

6+4=10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

4+9=13

 

3

V-VІ

1 слята

6+7=13

 

5

VIІ-VІІI

1 слята

12+2=14

 

4

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

51

І-ІV

1 слята

2+8=10

 

6

ІІ-ІІІ

1 слята

9+3=12

 

4

V- VІ

1 слята

6+9=15

 

3

VІІ -VІІІ

1 слята

9+5=14

 

4

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

57

І

1 самостоятелна

 

10

ІІ-ІІІ

1 слята

6+6=12

 

4

IV

1 самостоятелна

10

 

6

V-VІ

1 слята

9+6=15

 

3

VІІ-VІІІ

1 слята

10+4=14

 

4

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

75

І- ІІ

1 слята

6+7=13

 

3

ІV

1 самостоятелна

 10

 

6

V - VIII

1 слята

9+2=11

 

7

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

76

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

49

І-ІII

1 слята

6+5=11

 

5

ІІ-IV

1 слята

3+7=10

 

6

V-VІ

1 слята

6+6=12

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

7+9=16

 

2

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

114

IV

1 самостоятелна

15

 

1

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

10

 

8

VІI

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ХГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново

33

Х

1 самостоятелна

12

 

6

ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново

741

XI e

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1166

Х в

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Вела Благоева"                   гр. Велико Търново

592

Х

1 самостоятелна

14

 

4

ХI

1 самостоятелна

15

 

3

СОУ "Вл.Комаров"                            гр. Велико Търново

227

VI

1 самостоятелна

12

 

6

VIII

1 самостоятелна

10

 

8

 

X

1 самостоятелна

17

 

1

 

СОУ "Г.С.Раковски"             гр. Велико Търново

88

ІV

1 самостоятелна

11

 

5

V

1 самостоятелна

17

 

1

1 самостоятелна

11

 

7

VІІІ

1 самостоятелна

13

 

5

ХI

1 самостоятелна

16

 

2

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, Вх. № 2947/21.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова – въздържал се, Стефан Антонов - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1281

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да дофинансира ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново с000 лева до края на финансовата 2014 година.

2. Актуализацията да бъде отразена по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” с промените по Бюджета към 31.10.2014 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, 2911/17.10.2014 г.

 

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз се запознах с материалите за днешното заседание, обаче ме провокира и вчерашният материал на Стилиян Найденов във вестник „Борба”, затова се вгледах по-дълбоко в този въпрос. Какво правим ние днес? Ние утвърждаваме калкулации, разходи, които веднага стават цени. Във всеки един учебник пише как се прави калкулация: суровини, материали, труд, разходи и накрая - печалба. В тази калкулация – нито в едната, нито в другата, няма печалба на търговското дружество. Преди малко аз попитах: „Стана ли „Паркинги и гаражи” общинско предприятие или е търговско дружество?”. Не е станало, а то не залага никаква печалба. Какво значи това? Това значи, че той ще върти пари ей така; след това ние, като Общински съвет, нямаме право да искаме положителен финансов резултат от него, като утвърдим тази калкулация, т.е. той няма да има пари за инвестиции.

Раздел „Печалба” няма. Може да бъде 1 %, 2 %, но печалба няма. В същото време аз чувам, че това търговско дружество е със сериозна печалба. Откъде идва тази печалба тогава? Реших да се вгледам в елементите на калкулацията. Видях странни неща вътре. Няма да говоря за разходи за гориво, няма да говоря дали километрите са толкова, или не. Само единият автомобил – този, който вдига моторните превозни средства, изминава на година по данните на търговското дружество около 33 000 км. Няма да ви занимавам с дребни неща – социални осигуровки, които влизат вътре, няма да ви занимавам с мобилните услуги и т.н. За масло те дават 1700 лв. за тези 33 000 км. Разходи само за снимки, включително и съхранение на флашките – 1114 лв. Разходи за резервни части за една година, за тези 33 000 км. – 4500 лв. Спомагателни материали – 3500 лв. Техническа поддръжка. В какво се изразява тази техническа поддръжка? Преглед на техническата изправност на повдигащото устройство, което е само форма на някаква дефектация, която се прави един път в седмицата – 4235 лв. Отделно има ремонти на тази дефектация, което е около 4000 лв. Не слагам тук за труд и т.н. и общите разходи за поддържане само на 33 000 км. излизат някъде над 17 000 лв. Тук има хора, които са превозвачи, всеки от нас има личен автомобил. Не може за 30 000 лв. ти да даваш разходи без труд, без гориво, без всички ангажименти, а те са много в калкулацията, да даваш 17 000 лв.

Отивам в другата калкулация. Там има други аномалии. Ако тук има 1700 лв. за гориво, там пък въобще няма гориво. Този автомобил трябва да минава 15 000 км по техни данни, но няма разходи за масло. Резервните части са 1500 лв., спомагателните материали са 1400 лв., Техническата поддръжка на този автомобил е 7430 лв. Техническите прегледи, без да слагам амортизациите и т.н. И излизат едни разходи само за лекия автомобил за 19 000 км - 12 000 лв.

Има и други аномалии. В началото на калкулацията дават, че средно на месец се вдигат 413 моторни средства, а в разходи за труд слагат 700 и няколко лв. Вероятно се увеличава числеността. Има сериозна разлика в заплатите. Във втората калкулация залагат за 4 души средна работна заплата над 900 лв. без да слагам осигуровките, докато в първата група разходите за заплати са някъде около 600 лв.

Какво ви предлагам? Аз лично не мога да приема такава калкулация и не мога да я гласувам. Калкулация на търговско дружество да няма графа „Печалба”. Ако е бюджетно, може да няма графа „Печалба”, ако е ОП, може да няма печалба, но ние нямаме основание да гласуваме калкулацията в този вид. Още повече, самият управител не е задължен да иска това нещо от нас. Той сам може да си увеличи цената. Аз нямам нищо против увеличаване на цената, която ще плащат нарушителите. Нека да я увеличим, но да не ни карат да утвърждаваме фалшиви калкулации. Съгласно Търговския закон управителят сам може да си вземе решение, без да си връзва нещата с Общинския съвет.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз съм впечатлен от професионалния прочит на г-н Рашков и групата на БСП се присъединява изцяло към неговите аргументи. Аз допускам, че печалбата е заложена изцяло в тези калкулации или бих ги нарекъл калкулации в кавички. Очевидно е, че е така, но все пак нека се изчистят нещата, ако Общинският съвет реши да одобрява такава калкулация. Лично ние също няма да подкрепим това.

Бих добавил към констатациите на г-н Рашков и още една, а тя е към разбивката на разходите за едно преместване на неправилно паркирано ППС – за един месец са дадени средно 309, а малко по-късно, при амортизацията – средно на месец 315. Кое е вярно? След като в един документ има още едно разминаване в цифрите, той даже не подлежи на обсъждане. Трябва или да бъде отхвърлен, отложен или да се даде във вид, който отговаря на точността.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че за единия автомобил, който е лизингов, са заложени някои неща за обслужване на лизинга и затова няма начислявани масло и други консумативи. Мисля, че се отнася за „Дачия”.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Подкрепям г-н Рашков в неговото изказване и аз ще гласувам „против”. Има много неточности във формирането на цените. Второ, ние ставаме с по-скъпа и от софийската тарифа.

Че трябва да се наказват нарушителите, трябва да се наказват, но и начина, по който предлагат: „Купили сме си нов автомобил, дай да вдигнем цената!” - това е една много смешна история. Не съм съгласен и няма да подкрепя предложението.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Може да прозвучи малко еретично, но след толкова неща, които могат да се оправят и може да има пълна яснота, ще предложа тази точка да бъде отложена.

Предлагам да гласуваме отлагането на точката преди да излезем в почивка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вероятно не ме разбрахте какво казах накрая, като заключение. Ние не сме задължени да утвърдим тази калкулация като Общински съвет. Съгласно закона това си е право на управителя. Затова предложих точката да не се отлага, да дадем право на управителя сам да си реши проблема. Той е поискал ние да разгледаме въпроса, ние да му утвърдим калкулацията и утре да се оправдава с Общинския съвет. Но той залага нулева печалба, т.е. той се оправдава ако утре има лош финансов резултат.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно ЗМСМА ние сме длъжни. Това е такса, ние я определяме.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз мисля, че ние трябва да гласуваме, защото в Наредбата за реда за спирането и престоя на МПС ние сме приели, че трябва да утвърдим калкулациите. Дали калкулацията е правилна, или не е правилна, това е друг въпрос, но ние трябва да я приемем. Не Търговският закон влияе тук, ние сме го задължили да ни я даде.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Аз мисля, че тези неща са изяснени и няма какво да спорим. Друг е въпросът дали тази такса трябва да бъде в тази наредба или трябва да бъде в Наредбата са местните такси. А тя трябва да бъде именно там и тогава този въпрос ще отпадне. Ние сме длъжни по закон да си определим размера на таксите. Както определяме колко ще бъде краткосрочното паркиране – 0,50 лв., 1,00 лв., талоните и т.н. Така че да го включим в наредбата, където са всички такси, защото то е вид такса, разход, който ние определяме по ЗМСМА.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Трифонов за отлагане на точката.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 6 „въздържал се”.

В 11.20 часа беше обявена почивка.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, Вх. № 2917/20.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1282

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.24 „а”,ал.5 от ЗАП, във връзка с чл.24 „а”, ал.6 от Закона за автомобилните превози се определят цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Велико Търново,съответно:

 

1.Максимални цени

- за дневна тарифа – 1.20 лв. с включен ДДС;

- за нощна тарифа – 1.40 лв. с включен ДДС.

 

2.Минимални цени

- за дневна тарифа – 0.71 лв. с включен ДДС;

- за нощна тарифа – 0,82 лв. с включен ДДС.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2916/17.10.2014 г.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като взехме решение за извънредна сесия, имам едно предложение. Понеже досега документи за съдебни заседатели са подали само 14 човека, а имаме възможност за 25 човека и срокът е до 15 ноември, предлагам да отложим точката за извънредната сесия на 6 ноември. Така ще дадем възможност да се съберат още хора.

 

Предложението за отлагане на точка 8 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в Промишлена зона „Дълга лъка“, Вх. № 2949/22.10.2014 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Въпросната точка беше предложена на предишното заседание на Надзорния съвет като бъдеща разпоредителна сделка. На това заседание Надзорният съвет отложи точката с искане за мотиви от страна на вносителя, т.е. г-н Панов. Такива мотиви постъпиха на последното заседание, дотолкова доколкото мотивите са, че има изготвена оценка за лошото състояние на съществуващата тролейбусна мрежа и беше предоставен един сравнителен анализ на технологичните алтернативи от гледна точка най-вече на екологичността на така наречения електробусен транспорт, който е заложен като идея в Интегрирания план. Такава изготвена оценка за техническото състояние не беше предоставена, макар че фигурира в самото предложение.

На последното заседание Надзорният съвет гласува „за” като чисто разпоредителна сделка. Няма нищо лошо в това общината да продава имущество, което да носи приходи в едни тежки времена за общинския бюджет и постоянно намаляващи приходи от продажба на общинско имущество.

По-големият въпрос е, че с евентуалното гласуване на тази точка ние ще продадем това тролейбусно депо и окончателно де факто ще ликвидираме съществуващата хипотетична възможност за възстановяване на тролейбусните превози. Тук може би излиза въпросът, че на този етап ВТОС няма решение за закриване на този превоз. Преди две години имаше такова питане от моите колеги Желка Денева и Стоян Витанов и там имаше отговор от кмета, че мрежата е амортизирана и по-добрият вариант за в бъдеще е електробусен транспорт, но аз мисля, че ние нямаме право така, с лека ръка да гласуваме такава разпоредителна сделка, докато не се проведе такава дискусия и докато не се сложат всички плюсове и минуси и в посока окончателното ликвидиране на възможността за възстановяване на тролейбусния превоз, както и необходимите допълнителни средства за възстановяването на контактната мрежа, закупуването на нови мотриси и т.н. Т. е. мисля, че трябва да имаме много сериозна дискусия, тъй като са вложени страшно много средства за изграждането на тази тролейбусна мрежа. Да, може би ще има въпроси, има е прекъсната мрежа в района на Качица, изпопадали са стълбовете, стари са мотрисите - всичко това е вярно, но аз мисля, че от юридическа и от принципна гледна точка трябва да има една дискусия и да се състои един коментар от страна на Общинската администрация и кмета по този въпрос и след това ние да пристъпим към едно такова решение за разпореждане с тази общинска собственост.

В тази връзка групата съветници от БСП на този етап не би могла да подкрепи това предложение по този начин. Споменах вече причините – че трябва да се извърви пътят, има отделни стъпки и процедури, които трябва да се направят и се надявам днес да се дискутира този въпрос. Умишлено в изказването на вземам отношение, че искаме да се отложи. По-скоро искаме да има дискусия, а не отлагане на точката, защото въпросът трябва да бъде решен. В края на дискусията си запазвам правото отново да вземем отношение.

Г-н ИВАЙЛО ДАЧЕВ – главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” на община Велико Търново: Ще си позволя да започна с малко история. Тролейбусите във Велико Търново са пуснати на два етапа в периода 1985-1991 г.. През 1994-1995 г. са отдадени за стопанисване и използване на „Пътнически превози” АД. Докато мрежата е била под управлението на „Пътнически превози” АД от трите тягови станции е останала само една, тази на улица „Никола Габровски”. Останалите две са били изключени и са използвани за резервни части. Едната станция е в района на Дълга лъка и в района на Тролейбусното депо. Втората станция е зад спирката до кино „Искра”.

През октомври 2008 г. тролейбусната мрежа беше изключена заради строежа на пътно кръстовище „Качица”, като тогава намерението беше, че мрежата ще бъде възстановена. Впоследствие от проекта беше извадено възстановяването на тролейбусната мрежа поради причина, че имаше някакви възражения, че не може да има тролейбуси по главен път и така мрежата остана изключена.

От този момент досега тя се поддържа под напрежение заради защита срещу нерегламентирани посегателства. Тя е крайно амортизирана, тъй като по нея през годините не са правени абсолютно никакви основни ремонти. Сами видяхте, че при последния сняг падна на земята един участък от около почти един километър - от светофарите на пазара до стъпалата на стадиона. На още две места имаше аварии.

По заповед на кмета на община Велико Търново имаше сформирана комисия, която оцени мрежата и прецени, че мрежата е не годна за употреба и я предложи за бракуване. В района на тролейбусното депо, за което става въпрос има сграда, която е била предназначена за домуване и ремонтиране на тролейбусите. Там се намира също и тяговата станция, от която са останали само трасформаторите. Има един малък трансформатор, който захранва някакви обекти там, но не мога да кажа дали той е в парцела, или е извън него.

Стратегията на общината е да се търсят възможните средства; вече има идея точно как и какво ще стане, но да се въведе електробусен транспорт. Електробуси, които са независими, заряда на които става за седем минути. Видя се на практика – в София действа такъв електробус, който с един заряд може да измине 25 км. и за 7 минути да се зареди отново и да продължи да се движи.

При направения анализ и разстановка на града преценихме, че най-удобна за такава база за домуване на електробусите и за зарядна станция е съществуващата тягова станция на ул. „Никола Габровски”. Парцелът може да бъде разширен, там може да се оформи място за домуване, тъй като лично моето мнение е, че не е необходимо електробусите да изминават целия път до Дълга лъка, за да нощуват, да домуват и след това обратно. Това значи, че един заряд на електробусите ще отиде само за да стигнат до началната си спирка, ако трябва да тръгнат от университета или от Царевец, или от Асенова махала. Така че проектът, който подготвяме, би включил база на електробусите в района на „Никола Габровски” 70, където в момента се намира съществуващата тягова изправителна станция на бившата тролейбусна мрежа.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: И да, и не; казусът е и да, и не. Хем искаме да бъдем в крак с ХХІ век, ползвайки максимално добрите удобствата на развитите технологии, хем не искаме да не пускаме и старото. Вероятно провокирани от това, че искаме нещо много просто – искаме сигурност, че това ще се случи, за което говорим още от началото на този мандат, което неведнъж кметът е заявявал пред нас - че иска наистина да пробием с електробуси. Отделен момент е дали точно този модел е най-удачният за нашия град, защото има много опции в това направление.

Не искам да ги коментирам в момента, но както каза колегата - да се върнем малко към историята, т.е. в миналия Общински съвет. Аз бях човекът, който алармира за това, което в момента всички ние наблюдаваме. Неслучайно тогава казах, че се залагат едни капани, в които в интерес на истината влиза този Общински съвет. (Казвам „капани” условно.)

Да, всичко това, което каза представителят на нашата администрация е точно така. Въпросът е, защо се стигна дотам и коя е първопричината да се стигне дотам. А първопричината беше, че тролейбусният транспорт беше преустановен, маршрутните линии 1 и 2 бяха включени в пакети, които всички ние знаем кой ги изпълнява. Т.е. всяка причина си има първопричина. Когато алармирах за този казус, много от колегите, даже и такива, които сега присъстват тук, тогава ми говореха, че не съм си изпил хапчетата. Да, смешно, но цинично и просташко.

Както в повечето случаи, се опитвам да погледна малко напред в бъдещето и да предпазя всички нас от подобни казуси. Хубаво е, че към настоящия момент в дилемата ние имаме позицията на кмета за алтернатива на този вид транспорт, ползвайки новите технологии, което в интерес на истината е добре за всички нас. Не говоря от гледна точка на услугата, на качеството, включая и на цената, която ще бъде със сигурност в пъти по-ниска. Но кога ще се случи това и най-важното - нали така наречените обособени маршрутни линии 1 и 2, които в момента са в частно владение, ще бъдат дадени за ползване и експлоатиране по друга система, така както беше заявено още тогава. Въпросът е елементарен. Едва ли. Защото това са едни от най-добрите маршрутни линии. Не само защото са дълги и трупат много километри.

Няма да навлизам в подробности, но в интерес на истината, аз също бих подкрепил. Не че съм против, но нека дадем възможност за един наистина по-широк дебат. Нека да дадем възможност на нашите съграждани да се запознаят изцяло и с предложенията на администрацията, в лицето на г-н Кмета, и с нашата позиция като цяло, защото ние вече сме изтървали каруцата. Аз съм сигурен, че има виновни за това, но дали ще бъде назовани имената им, едва ли. Затова е хубаво да вървим напред. Но въпреки всичко, нека да следваме някаква последователност за публичност, прозрачност, за информираност дори. Всичко това да го обвържем с една прогнозируемост, в която би трябвало кметът да се ангажира по някакъв начин кога и как биха могли да се осъществят всички тези намерения. Ако това е в бъдещо несигурно време, хипотетично, след 10-15 или след 30 години, няма как да го коментираме, но ако те имат готовност в рамките дори и на този мандат, което е догодина, ние сме готови на диалог. Напротив, ще го подкрепим и всички ние ще бъдем участници в сътворяването на нещо наистина различно, което ще донесе изключително много позитиви на града.

Затова наистина ви моля точката да бъде отложена и да бъде подложена на много по-широк дебат от гледна точка на информираност на нашите съграждани, а не да ни информират, както се случва в конкретния случай с мен - по електронната поща просто ме засипват с коментари. Не искам да се ангажирам да коментирам кой, какво и защо. Липсата на конкретна информация в обозримото бъдеще провокира у хората нелицеприятно напрежение. Моля ви, нека да ги освободим от това напрежение!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Обявяването на парцела за продажба няма нищо общо с инвестициите, които предстоят на община Велико Търново в транспортната инфраструктура. Това са две различни неща. Още с приемането на Интегрирания план за градско развитие, ако сте се запознали с него подробно, там е записано, че новият екологичен транспорт, който се предлага на базата на този Интегриран план за градско развитие, това е електробусна мрежа.

Направили сме доста проучвания и доста сондажи с други общини в България, които в предния програмен период имаха възможност да кандидатстват; бяха във втора група агломерация градове и имаха право да кандидатстват за транспортна инфраструктура – София, Варна, Бургас и т.н. Тогава алтернативата за електробусен транспорт не беше на дневен ред, но това, което е прието с Интегрирания план за градско развитие – там имаме сума, мисля, че от 10 100 000 лв., която е отпусната специално за електробусна мрежа във Велико Търново със софтуера, с който тя ще се управлява. Аз не мога да кажа кога ще бъде отворена програмата, но предполагам, че в следващата година има индикации да бъде отворена европейската програма за транспорт. С проекта, който ние ще започнем да подготвяме още от началото на следващата година, ще имаме възможност да кандидатстваме за такъв вид транспорт. Хубавото нещо, което съм казвал не един път в тази зала, е, че община Велико Търново вече не е в трета група градове, а сме във втората група. На базата на това, че ние сме в тази група за този програмен период - 2014-2020 г. имаме възможност освен по транспортната инфраструктура да кандидатстваме също така и по спортна инфраструктура.

Това, което сме направили с външни специалисти, които са участвали в тази комисия – че мрежата е негодна. Аз мога да ви направя една справка, в кои години какво липсва в тази инфраструктура на тролейбусното депо. Факт е, че тя не работи от 2008 г. Действително, не само че е амортизирана, а и анализът, който бяхме поръчали да ни бъде направен, показва, че тролеите в момента са два пъти по-скъпи като поддръжка на съоръжения и експлоатация, отколкото електробусите. Не става дума само за разхода на ток, а също така това, че са и екологосъобразни и по-подходящи в момента.

Действително са идвали много представители на фирми, които предлагат електробусен транспорт. В София има един тестови електробус, който се движи в момента. Мисля, че до края на тази година ние също сме заявили да бъде и в нашата община като тестови, за да видим. Идвали са специалисти, които се занимават точно с такъв вид транспорт. И тъй като моите притеснения бяха, че градът е с неравна инфраструктура - дали ще може да бъде подходящ, се оказа, че кондензаторните батерии, които захранват самото транспортно съоръжение, се подготвят съобразно самата инфраструктура – дали тя е равнинна, или е по наклонен терен. В общината, с инж. Дачев имаме събрани много материали специално за зарядните батерии, специално за зарядните устройства, които са на тези батерии и за станциите, които не представляват голямо съоръжение, а съвсем малък парцел, в който има начални и крайни станции.

Така че съобразно Интеграционния план за градско развитие, който е обсъждан и приет, ние там имаме заложени за този програмен период да кандидатстваме за електробусна мрежа. Тази електробусна мрежа има много преимущества за нашия град, тъй като тя може да се движи и в малките улички, където електробусите са от 10 до 50-местни. Що се касае за демонтажа на надземната инфраструктура, имаше сформирана комисия, която е бракувала самата мрежа. Средствата, които трябва да бъдат изразходвани, за да се обнови, са повече от това, което ние сме заложили в момента за програмния период за електробусна мрежа. Но това, че ние не можем да възстановим старата инфраструктура, това, че тя е прекъсната в няколко участъка, също води до заключение, че най-добре е да се направи една нова транспортна комуникация на града, която действително да бъде съобразена със съвременните изисквания, със съвременната технология, която се произвежда, и да бъдем в крак с времето.

А що се касае до самия парцел, който е предложен в момента за продажба, там има съвсем малка част, която трябва да се демонтира, така че парцелът е абсолютно празен и свободен. След това ще се направи процедура, в която да се предаде контактната мрежа и в крайна сметка тя на нас не ни е необходима. Не се касае обаче за стълбовете; на тях има сложено осветление, което в момента ползваме. Евентуално в следващ етап имаме програма, по която можем да кандидатстваме и за тротоари, и за стълбове, и за други съоръжения, които са свързани с транспортната инфраструктура.

Не един път съм казвал в разговор с много от вас, уважаеми съветници, че във връзка с тези програми, които са били в този програмен период, се прави един логистичен център, който контролира самата транспортна схема в целия град. Също така контролът по този център ще остане на общината съобразно проекта, който ние подготвяме и софтуера, който също ще бъде по програмата, по която ще кандидатстваме.

В момента не мога да ви кажа точно колко електробуса бяха заложени в Интегрирания план за градско развитие, които ще се движат по маршрутите в града. Естествено схемата ще бъде уточнена и утвърдена, но това е в един по-дълъг период, надявам се в следващата година, когато се отвори програмата, ние да бъдем готови с този проект, за да можем да кандидатстваме и да бъдем одобрени. А след като имаме одобрен Интегриран план, в който е заложен този транспорт, ние не чакаме одобрение, а получаваме финансиране.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз се радвам, че г-н Ламбев провокира такъв диалог, защото съвсем сериозно мога да кажа, че имаме новина, казана от г-н Кмета. Аз съм удовлетворен от това, което чувам – че ние - общината и кметът, имаме готовност да кандидатстваме и че в съвсем близко време ще се експериментира във възможностите и опциите на подобен вид транспорт.

Има и нещо друго, за което искам да помоля от висотата на този микрофон: когато говорим за транспортно-комуникационен план, който толкова години чакаме и толкова много говорим за него, моля ви в екипа, който ще участва, включете и великотърновски специалисти, не само от Общинската администрация. Има достатъчно компетентни хора – с визия, с компетентност и с достатъчно аргументи, които могат да представят защо и как трябва да се случи.

Искам да повдигна и един малък въпрос. Когато кандидатстваме и спечелим хикс на брой електробуси, те къде ще се движат, по какъв маршрут, за сметка на кой превозвач или линия ще бъдат, при положение че ние към настоящия момент имаме договори в рамките на 10-годишен срок? Това е въпрос, който ще търпи сериозен коментар във времето; не искам да навлизам навътре.

Но пак ви казвам: имаме новина, защото инициативата Велико Търново да има електроавтобуси е доста напреднала.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Проблемът е какво ще стане, след като се спечели проектът, какво става с тези десетгодишни договори.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз благодаря за отговора, но както един телевизионен водещ от недалечното минало, сега политик, произвеждаше новини и ние произведохме новина - че закриваме тролейбусния транспорт. Това е новината след изказването на г-н Панов.

Сега за Интегрирания план. Това, което е заложено като транспорт, е възможност, то не е реалност, така че се надявам в този или в следващия мандат общината да защити това, което е приела като позиция в Интегрирания план и дано да има такъв електробусен транспорт. На този етап разбира се няма гаранции, а намерения, които са заложени в тази рамка, наречена Интегриран план, която не е мантра – тя подлежи и на промяна, поделжи и на корекция.

Но все пак аз бих искал да дискутираме в посока, че ние като орган все пак трябва да имаме юридическо решение, което да бъде предложено от Общинската администрация в лицето на кмета, че община Велико Търново няма да развива тролейбусен транспорт, а ще развива електробусен транспорт. Мисля, че по този въпрос ние трябва да се произнесем. Също така считам, че по този въпрос трябва да има не само тук дискусия, а трябва да има и обществена такава. Има привърженици и на едната теза - за закриване, има привърженици и на другата теза – за възстановяване, т.е. ние сега трябва да вземем това решение, без да отчитаме настроенията на обществото. Така че всеки един да помисли, ако гласува това предложение, за отговорността, която носи. Ние, като група, без изрично решение на органа по този въпрос, което да предшества това решение за разпоредителна сделка, няма да участваме.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз не зная дали има някой в тази зала и дали има и гражданин на Велико Търново, който да вярва, че тролейбусният транспорт може да бъде възстановен. Освен че мрежата е амортизирана, амортизирани са и стълбовете; скоро те ще станат опасни. Да не говорим за това как възникна тролейбусният транспорт, доколко беше ефективен. Минаха много години, повечето от хората на моята възраст, и по-възрастни, си спомнят, че ходихме да копаем дупки, за да се положат фундаментите за мрежата. Това е безвъзвратно остаряло, има нови технологии. Има възможност да се отървем от тези остарели руини и смятам, че трябва да го направим.

Преди три години група общински съветници бяхме във Франция, бяхме в побратимения ни град там – Байон и видяхме какво правят хората, запознахме се и с това, което смятат да направят. Всички го харесахме. Имаше и представители на БСП и те също го оцениха. Да, бъдещето е в екологично чистия транспорт. След като вече има електробуси, трябва ли да се връщаме към остарелите тролейбуси? И след като в общината могат да влязат някакви средства от тези боклуци, трябва ли да изпускаме това нещо, да го отлагаме и да се правим на много принципни? Аз съм категорично против. Ще подкрепя предложението.

 

Предложението по точка 9 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Желка Денева - против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 4 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1283

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

1.Включва в годишния план за приватизация за 2014 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр.В. Търново, с площ 11 675 кв.м., заедно с построените в него едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.5” - собственост на Община Велико Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Някои избягаха от гласуването. Тези, които сме тук, не се притесняваме да изразим позиция, която е коренно противоположна. Искам да споделя аргументите ми за това. Първо, г-н Председател, имаше предложение от Валентин Ламбев да се отложи и да се извърви една процедура, която не е нито толкова сложна, нито толкова дълга. Без изрично решение, че ние закриваме тролейбусния транспорт с продажбата на това депо, със свалянето на жиците и т.н. – каквито други манипулации има, ние де факто, някакси през задния двор, правим същото, само че не го заявяваме категорично. Дано в тези денивелации този електробусен транспорт да функционира нормално, дано да функционира от една по-ранна дата, колкото се може по-скоро, да бъде удобен, очевидно и по-дълъг като трасе, тъй като няма да има и жици, но без това изрично решение ние не направихме добре.

Взехме юридически недобро решение според мен. И още нещо; г-н Дачев не го виждам, но не може служител на общината да казва ей с такива букви предварително: „Няма да има повече тролеи във Велико Търново”. Извинявайте г-н Кмете, Вие го кажете в прав текст: „Няма да има тролейбусен транспорт във Велико Търново”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Има приет Интегриран план от Общинския съвет и вътре пише: „електробуси”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Но аз не чувам директен изказ и гражданите не го чуват.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Когато се участва в един проект за такава инфраструктура, може би там ще бъдат включени нови стълбове, но г-н Панов ясно каза, че тези стълбове, които се ползват за осветление, ще останат. Но това сега е много грозно за града. Затова тогава ходихме в Байон, видяхме го. Аз се радвам, че голяма част от вас приеха тези неща нормално.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, Вх. № 2950/22.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1284

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от НТК и във връзка с решения № 284/21.06.2012 г., № 353/13.09.2012 г., № 365/27.09.2012 г., № 790/01.08.2013 г. и № 969/19.12.2013 г. на Общински съвет-В.Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 35 (тридесет и пет) на сто приетите с решения № 353 от 13.09.2012 г. (ДВ,бр.72 от 2012 г.) и № 365 от 27.09.2012 г. (ДВ,бр.80 от 2012 г.) на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, построени в поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид.ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 6 006 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 5 915 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново , със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189”- 7 638 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т.1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва: за имота по т.1, буква „а” – 590 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 590 лева, за имота по т.1 ,буква „в” – 760 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. 1, буква „а” – 1800 лева ; за имота по т. 1,буква „б” – 1770 лева, за имота по т. 1, буква „в” – 2 290 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2918/20.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Вонеща вода присъства в залата и със своето становище подкрепя направеното предложение.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1285

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 50 /петдесет/, с площ от 866 /осемстотин шестдесет и шест/ кв.м. по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС №5010/21.11.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 50 /петдесет/, с площ от 866 /осемстотин шестдесет и шест/ кв.м. по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС №5010/21.11.2011 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за - незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 50 /петдесет/, с площ от 866 /осемстотин шестдесет и шест/ кв.м. по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС №5010/21.11.2011 г. – в размер на 14 600 /четиринадесет хиляди и шестстотин/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2920/20.10.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Момин сбор присъства в залата и потвърждава даденото становище по предложението.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това, което искам да споделя, се отнася до трите точки. Там са три имота. В становището относно продажбата, което е подписано от Десислава Йонкова – директор на Дирекция „Правна”, тя казва така: „В община Велико Търново е постъпило заявление, № … от 11 юли, от …, в което е заявен интерес към недвижим имот в УПИ 17, в квартал 22”.

Чета ви предложението на заинтересования гражданин: „Моля да закупя дворни места УПИ 19 и УПИ 18”. УПИ 17 не го иска.

Аз чета материалите. Т.е. за мен няма интерес към този имот. Странно защо се вкарва в заблуда Общинският съвет. За мен е така. Не ми размахвайте материали по средата на сесията, не правете комисии 15 минути преди сесията – говоря за последните две точки. Така че за мен това е факт.

И другото - там са три имота, от които до единия няма достъп, ако не се мине през другите два. Т.е. двата са на улици, третият е задънен. И аз питам: Ако заинтересованият купи двата, които са с достъп до улицата, другият става задънен. Как ще го продадем после? Аз мога да кажа как. Правило се е в тази община, но дайте да не го правим сега! Аз не бих подкрепил такова предложение.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА – началник отдел „Управление на собствеността”: Мисля, че г-н Витанов видя това, което му показах на скицата. Неговата заблуда вероятно е дошла от факта, че копията, с които разполага, са черно-бели и не може да се види къде точно върви червената регулационна линия. Има достъп до трите имота, както и за трите имота има молби за закупуване. Освен всичко друго, при мои многократни разговори с кметския наместник на селото, сме установявали, че има постоянен интерес към тези имоти – както от хората, които са заявили това писмено, така и от хора, които в разговори с него са питали постоянно какво се случва с тези имоти, няма ли общината да тръгне към продажба. Аз лично съм оптимист специално за тези имоти. Не съм оптимист често за провеждането на търговете и за реализирането на продажбите, но точно за тези имоти наистина съм оптимист, че продажбите ще се случат и се надявам да постъпят някакви приходи в общинския бюджет от тях.

 

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1286

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5944/13.08.2014 г.; заедно с построената в имота масивна сграда на един етаж, със ЗП от 159 кв.м. – в размер на   9 000 /девет хиляди/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2921/20.10.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Момин сбор потвърждава даденото становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 10 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1287

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за урегулиран поземлен имот ХІХ-131 /деветнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5942/13.08.2014 г. – в размер на   8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2922/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Момин сбор потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1288

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот ХVІІІ-131 /осемнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5945/13.08.2014 г.; заедно с построените в имота сгради: Жилищна сграда на два етажа, полумасивна, състояща се от І етаж със ЗП от 60 кв.м., полувкопан, състоящ се от коридор, две стаи и мазе и ІІ етаж със ЗП от 67 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи и веранда; навес към къщата с две оградни стени, със ЗП от 77 кв.м.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот ХVІІІ-131 /осемнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м., отреден „за обществени нужди” по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5945/13.08.2014 г.; заедно с построените в имота сгради: Жилищна сграда на два етажа, полумасивна, състояща се от І етаж със ЗП от 60 кв.м., полувкопан, състоящ се от коридор, две стаи и мазе и ІІ етаж със ЗП от 67 кв.м., състоящ се от коридор, три стаи и веранда; навес към къщата с две оградни стени, със ЗП от 77 кв.м.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ-131 /осемнадесет римско за имот сто тридесет и едно/ от строителен квартал 22 /двадесет и две/, с площ от 870 /осемстотин и седемдесет/ кв.м. по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №5945/13.08.2014 г., заедно с построените в имота сгради – в размер на 13 000 /тринадесет хиляди/ лева без начислен ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Ново село, Вх. № 2924/20.10.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Ново село потвърждава даденото становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1289

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000345, с площ от 8,529 дка, четвърта категория, местност „Над село”, по плана на землище с. Ново село, община Велико Търново, актуван с АОС № 5947/19.08.2014 г.;

                               

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №000345, с площ от 8,529 дка, четвърта категория, местност „Над село”, по плана на землище с. Ново село, община Велико Търново, актуван с АОС № 5947/19.08.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №000345 - в размер на 7 960 /седем хиляди деветстотин и шестдесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2925/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Шереметя присъства в залата и потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1290

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.53.37, с площ от 890 кв.м., седма категория, местност „Под село”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, община Велико Търново, актуван с АОС № 5948/25.08.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №83123.53.37, с площ от 890 кв.м., седма категория, местност „Под село”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, община Велико Търново, актуван с АОС № 5948/25.08.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №83123.53.37 - в размер на 3 105 /три хиляди сто и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 2932/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Малки чифлик присъства в залата и потвърждава даденото становище във връзка с предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1291

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо новообразуван поземлен имот №46532.55.31, с площ от 830 кв.м., осма категория, местност „Беглишки харман”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5941/07.08.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващо новообразуван поземлен имот №46532.55.31, с площ от 830 кв.м., осма категория, местност „Беглишки харман”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5941/07.08.2014 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за новообразуван поземлен имот №46532.55.31 - в размер на 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя”, Вх. № 2955/23.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Шереметя потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1292

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи поземлен имот №83123.59.19 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, с площ от 225 кв.м., седма категория, местност „Гробищата”, актуван с АОС № 5955/23.09.2014 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи поземлен имот №83123.59.19 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шереметя, с площ от 225 кв.м., седма категория, местност „Гробищата”, актуван с АОС № 5955/23.09.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №83123.59.19 - в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 2956/23.10.2014 г.;

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1293

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.760 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Велико Търново, с площ от 776 кв.м., шеста категория, местност „Козлуджа”, актуван с АОС № 5963/08.10.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.760 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Велико Търново, с площ от 776 кв.м., шеста категория, местност „Козлуджа”, актуван с АОС № 5963/08.10.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот с идентификатор №10447.16.760 - в размер на 14 885 /четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост-рибарници, гр. Килифарево, Вх. № 2926/20.10.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че ПК по ЗГООС има предложение цената да се завиши на 350 лв.

Представител на кметството на гр. Килифарево присъстваше в залата и потвърди даденото писмено становище по предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз разговарях с евентуални потенциално желаещи да наемат част от водоемите. Оказа се, че повече от тях няма да ги искат за бизнес, а ще ги използват просто като хоби. Нарочно станах, за да протоколирам и да декларирам, че ние знаем какво е техническото състояние на тези водоеми, но въпреки всичко аз срещнах от страна на хората, които ще кандидатстват и ще участват в процедурата, готовност да инвестират за привеждане в съответствие с нормативната уредба, само за да ползват своето хоби.

Направих си труда да проверя колко са цените на подобни водоеми в региона. Оказа се, че в община Велико Търново са най-скъпи, в което няма нищо лошо.

 

Предложението по т. 20 заедно с предложението на ПК по ЗГООС беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1294

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1026-18/20.05.2014 год. на Кмета на гр. Килифарево, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти публична общинска собственост, представляващи 3 броя рибарници, намиращи се в землището на гр. Килифарево, местността ,,Чеира”, имоти с №№ 001569, 001638 и 001586, с площ съответно 3,059 дка, 1,233 дка и 2,765 дка и определя минимална годишна конкурсна цена 350,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Балван, Вх. № 2927/20.10.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че ПК по ЗГООС има предложение цената да се завиши на 300 лв.

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Балван присъства в залата и потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1295

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1002-15/10.06.2014 год. на Кмета на с. Балван, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Балван, местността ,,Зълковци”, с обща площ 5,589 дка и определя минимална годишна конкурсна цена 300,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Дебелец и гр. Килифарево, Вх. № 2928/20.10.2014 г.

 

Представител на кметството на гр. Килифарево присъстваше в залата и потвърди даденото писмено становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1296

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1007-39/22.05.2014 год. на Кмета на гр. Дебелец и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землищата на гр. Дебелец и гр. Килифарево, местността ,,Тъмни лък”, с обща площ 110,052 дка при минимална годишна конкурсна цена 3900,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 29.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Пчелище, Вх. № 2939/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметът на с. Пчелище присъства в залата и потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - против, Радка Крумова – за, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1297

                                                              

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1019-12/16.07.2014 год. на Кмета на с. Пчелище и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Пчелище, местността ,,Шабарка”, имот с №№ 000139, 000140 и 000137, с обща площ 46,281 дка при минимална годишна конкурсна цена 1100,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 28.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 В 13.00 часа г-н Ашиков предложи да бъде удължено времето за провеждане на заседанието с два часа или до приключване на дневния ред.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, гр. Килифарево, Вх. № 2940/20.10.2014 г.

 

Представител на кмета на гр. Килифарево присъстваше в залата и потвърди даденото писмено становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1298

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1026-13/20.05.2014 год. на Кмета на гр. Килифарево и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на гр. Килифарево, местностите ,,Даровец” и „Коевец”, с обща площ 59,108 дка при минимална годишна конкурсна цена 1800,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 28.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост- язовир, с. Къпиново, Вх. № 2941/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Къпиново присъства в залата и потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1299

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1010-13/19.05.2014 год. на Кмета на с. Къпиново и експертна оценка на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Къпиново, местността ,,Глухчевото”, имот с №№ 000195, 000197 и 000192, с обща площ 58,486 дка при минимална годишна конкурсна цена 1900,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка предписанията, дадени в протокол от 28.05.2014 год. на комисия, назначена със заповед № РД 22-525/07.04.2014 год. на Кмета на Община Велико Търново.

4. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2938/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков уведоми общинските съветници, че кметът на гр. Дебелец потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1300

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-5166 /01.09.2014 от ЕТ,,ИППМП Зъболекарски кабинет д-р Атанасова ” , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 32,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 18,24 кв.м. и чакалня 13,81 кв.м./, при месечна наемна цена в размер на 26,08 лв., с предназначение ,,Зъболекарски кабинет”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 2923/20.10.2014 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметът на гр. Дебелец потвърждава даденото становище във връзка с предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1301

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец, пред „Здравна служба”, съгласно схема, представляващ тротоарна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2929/20.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1302

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” № 3, Дом за стари хора „Венета Ботева”, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разсрочване на плащане на дължим наем за общинско жилище, Вх. № 2943/20.10.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Отново се връщаме на изходна позиция. Коментарът ми е изключително коректен. Какво виждат в мое лице като правят синоними с импровизациите на Тодор Колев. Ето, показвам ви за какво иде реч - предложението на г-н Кмета с неговото съдържание, което всички можете да видите, и нашия нормативен документ. Моето несъгласие, изразено като не подкрепям конкретното предложение, е форма на протест именно към поведението на комисията. Нека да ме олицетворява кой както си иска. Какво значи това и защо никой не го е взел под внимание? Зачитам текста на наш нормативен документ, който ние сме приели, а той е следният, в Глава VІ, чл. 44, ал. 1, т. 1: „Наемни отношения се прекратяват поради…”. Ние сме го приели, за да можем да регламентираме някаква последователност, прозрачност и прогнозируемост. А именно членът гласи: „неплащане на наемната цена и, или консумативните разходи за три месеца са достатъчно основание за прекратяване на наемни отношения”.

В конкретното предложение от нас се иска разсрочен план за 2206 лв., които ако ги разделите на 43 лв. месечен наем, ще видите, че не става въпрос за 1-2-3-4-5-6 месеца или година компромис, а говорим за няколко години. Това е протестът ми, който изразявам в момента. Мисля, че работата на тази комисия е да преследва коректността на нашите наематели, които са настанени в общинските жилища.

Ако вие имате нещо против условията и това, което ние сме въвели като нормативна уредба, няма лошо да го подкрепите.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Много Ви моля, г-н Димитров, прочетете си Наредбата и вижте, че с наемите се занимава „Общинска собственост”, а не комисията и не вменявайте неща на комисията, които не са нейна работа!

Ние разговаряме с всички хора. Ние сме говорили с тази жена – Валентина. Не Ви пожелавам да бъдете на нейно място, две години да гледате болен човек и да нямате пари да си платите наема, защото трябва да му плащате лекарства. Има и човешко отношение. Аз, ако съм общински съветник, първо ще попитам, защо тази жена не си е плащала и защо иска разсрочване. Защото ние гледаме всички и наистина има хора, които много време не са си плащали, но никой от тях не иска разсрочване; да каже: „Аз вече мога да си платя наемите, защото вече нямам този ангажимент – да плащам тези лекарства всеки месец”. Тази жена има тази доблест. Защо да е двоен аршин? За това става въпрос. Погледнете член 24 от Наредбата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо, колежке, станете общински съветник и тогава се изказвайте от името на общински съветник и второ, никъде в нашите нормативни документи не пише, че ние трябва да бъдем емоционално отговорни. Така че аз апелирам за една принципност в нашето поведение, с което наистина да не се налага двузначие в нормите, които се употребяват.

И не съм съгласен, че тази комисия не взема под внимание кой си плаща и кой не си плаща наемите. Нима тя не взема под внимание всеки един, който е подал документи и кандидатства за общинско жилище? Там също аргументите са абсолютно емоционални, но ние там казваме „да” на тези, които отговарят нормативно според изискванията. Така че този привкус, който се опитвате да вмените, не му е тук мястото.

 

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Със 17 „за”, 2 „против” и 6 „въздържал се” предложението не беше прието.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (отрицателен вот): Казах „не”, защото ние не помагаме по този начин на този човек, който е изпаднал в някакъв проблем. Казах „не”, защото ние така му слагаме снежната топка да го затрупа тази лавина.

Ние или трябва да предложим да бъдат опростени, или да съберем помощи от нас. С това нещо тя търси да избяга от проблема си, а проблемът няма да се реши с това разсрочване.

Моето предложение е да направим подписка и да съберем парите.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Оспорвам гласуването по предходната точка и предлагам прегласуване на предложението.

 

Предложението по точка 29 беше подложено на прегласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров - за, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1303

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.131, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновският общински съвет:

1. Дава съгласие задълженията на Валентина Петрова Василева да бъдат разсрочени на дванадесет равни месечни вноски по 183,90 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.10.2014 г. Срок за внасяна на последната вноска до 30.09.2015 г.

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз мисля, че с това, което се случи, и колегата е абсолютно прав, ние не даваме добър сигнал за всички тези, които също имат много тежък живот, кандидатствайки да получат общинско жилище и въпреки обстоятелствата не могат да си платят. Аз питам с какво лице ние ще кажем: „Гледайте си работата, ние ще ги разсрочваме в годините, вие продължавайте да си чакате десетилетия!”. Това е заявката, която в момента направихте.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2900/15.10.2014 г.

 

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: В Комисията по култура аз и колегите гласувахме „въздържал се”, тъй като не беше ясно какво ще правим с тази фирма. Никой не ни даде пояснение каква рекламна дейност ще се развива. Ако някой знае, нека сега да каже! В града има много рекламни фирми, защо трябва да е софийска?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Защото съоръженията са нейни и тя предлага това безвъзмездно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо, аз съм любопитен защо този материал не е бил разпределен в ПК по ОС и може би там щеше да се види това, което аз ще споделя сега.

Аз мисля, че това е народен представител от ГЕРБ – Красен Кралев. Вижте какво пише в становището на Илиян Недев! Той от името на г-н Кралев каза, че няма възможност да менажира настоящото рекламно съоръжение. Аз не зная, може ли, не може ли, не зная и какъв договор е сключен. Вижте какво пише: „да се сключат договори”, не договор, а договори. Аз не зная, сигурно се има предвид единият под масата, другият над масата. Второ, никъде няма описано, че договорът е безвъзмезден. И оттам следва и съмнението на г-н Кенаров и той е прав.

И другото - това е негово съоръжение, но той плащал ли е наем досега за монтирането на това съоръжение – първо, и второ, ще плаща ли наем или ние ползваме безвъзмездно, а той няма да плаща наем? Това не ми стана ясно и може би пропускът да се напише безвъзмездно е очеваден и второ, не е ясно какви са договорите. Трябва да има един договор, а тук виждаме, че са поне два.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Става въпрос за металната конструкция след светофара на пазара. В момента те не го ползват, ние сме пратили писмо да го демонтират и те го дават на общината да го ползва безвъзмездно. Добавете думата „безвъзмездно”, а другият вариант е да го демонтират. Когато има някакви големи събития в общината, там винаги има билбордове. В момента те ни го дават ние го ползваме безвъзмездно, вместо да го махнат.. Съоръжението струва 17 000 лв.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам ви да добавим думата „безвъзмездно” и вместо „договори” да стане „договор за безвъзмездно ползване”. Така ще го подложа на гласуване.

 

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1304

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договор за срок от 1 /една/ година с „СЪН АУТ ЪФ ХОУМ МЕДИЯ“ ООД – гр. София от 01.09.2014 година за безвъзмездно ползване на рекламно-информационен носител с цел популяризиране на културните прояви, организирани от/или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 2871/19.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1305

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ, чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ВВ-3035 от 24.07.2014г. от Весела Иванова Мицканова, от гр.Велико Търново, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 4 и писмо с изх.№ 1842 от 10.06.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Весела Иванова Мицканова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №106357 в землището на с.Шемшево, местност „Коралча” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” – изграждане на жилищна сграда с малка височина – до 10 м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 106357, в землището на с. Шемшево, местност „ Коралча” , начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия - трета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” – изграждане на жилищна сграда с малка височина – до 10 м;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на имот № 106357, местност „Коралча” в землището на с.Шемшево, община Велико Търново;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 106357 , местност „Коралча” в землището на с.Шемшево, община Велико Търново.

  

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в землището на с. Леденик, Вх. № 2953/23.10.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1306

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ, чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-5273 от 05.09.2014г. от „Старт-97” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Славянска” № 2, вх.”А”, с управител Петър Енев Петров, и писмо с изх.№ 2750 от 25.08.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Петър Енев Петров, в качеството си на управител и представляващ Дружество с ограничена отговорност с фирма „Старт-97” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.”Славянска” № 2, вх.”А”,за изработване на: подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №058003 в землището на с.Леденик, местност „Бамбалово дере” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” – изграждане на обществено-обслужваща сграда с малка височина – до 10 м; подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот № 058003 , местност „Бамбалово дере” в землището на с.Леденик, община Велико Търново; план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 058003 , местност „Бамбалово дере” в землището на с.Леденик, община Велико Търново.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 058003, в землището на с.Леденик, местност „ Бамбалово дере” , начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия - девета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” – изграждане на обществено обслужваща сграда с малка височина – до 10 м;

- подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот № 058003 , местност „Бамбалово дере” в землището на с.Леденик, община Велико Търново;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 058003 , местност „Бамбалово дере” в землището на с.Леденик, община Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2885/03.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1307

 

1. На основание чл.15, ал.1 и чл.20 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина , утвърдени с ПМС № 115 / 03.06.2004 година, Заповед РД 22-1126/15.07.2014 година и Заповед РД 22-1304/12.08.2014 година на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходите за командировка в чужбина, за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година в размер на 344.54 лв. /триста четиридесет и четири лева и 54 ст./ – по Приложение №1 , неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2912/17.10.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1308

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година в размер на 1040.41 лева /хиляда и читиридесет лева и 41 стотинки/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

2. На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115 от 03.06.2004 година, Заповед № 9 от 30.04.2014 г., Заповед № 10 от 20.05.2014 г. и Заповед № 11 от 22.08.2014 г. на Великотърновски общински съвет, одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година година в размер на 1206.77 лева / хиляда двеста и шест лева и 77 стотинки/ , по Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2884/03.10.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по ОНК предлага за членове на комисията г-жа Желка Денева и г-н Иван Александров.

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения. Други предложения не бяха направени.

Предложението на ПК по ОНК беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1309

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя общинските съветници Желка Илиева Денева и Иван Александров Ангелов за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии

Изказвания не бяха направени.

Предложението на г-н Петко Тюфекчиев Станислав Рашков да замени Милен Михов в постоянните комисии, в които г-н Михов е участвал, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1310

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

 

1. За член на ПК по нормативно правна уредба и обществен ред – Станислав Стефанов Рашков;

 

2. За член на ПК по образование, наука и култура – Станислав Стефанов Рашков;

 

3. За член на Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол – Станислав Стефанов Рашков;

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на член на комисията по чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища,

 

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Предлагам Красимир Калчев да заеме мястото на Румен Димитров в състава на комисията.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз предлагам там да бъде човек емоционално устойчив. Г-н Калчев е млад човек, с достатъчно емоции в себе си и около себе си, предполагам.

Предлагам инж. Николай Николов, тъй като той демонстрира и доказа една категорично принципна позиция и аз мисля, че нашият представител в тази комисия трябва да бъде точно такъв.

 

Предложението на г-жа Стефанова за Красимир Калчев беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1311

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет определя за член на комисията Красимир Димов Калчев.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз разбирам, че форматът на ГЕРБ гледа да си натамани нещата и да получи тотален комфорт във всяко едно обстоятелство, включително и в комисии, където наистина се изисква принципна позиция. Мисля, че такова поведение не би могло и не би трябвало да бъде толерирано.

 

Предложението на г-н Димитров за г-н Николов не беше подложено на гласуване, тъй като г-н Николов си направи отвод.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.40 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/