Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1278

Решение № 1278

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

 

РЕШЕНИЕ № 1278

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение №57 от 04.02.2014г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2015 и писмо БЮ №5 от 02.09.2014 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2015 година и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2017 година, Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ