Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1280

Решение № 1280

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 1189 от 24.07.2014 година на Великотърновски Общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2014/2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1280

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена от 29.12.2000 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция „Образование” след приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2014/2015 година, както следва:

 

Дейности

Било

Става

А. Дейност „Общообразователни училища”

1. Брой ученици

6 703

6 660

2. Брой паралелки

311

без промяна

Б. Дейност „Полудневна предучилища подготовка”

Било

Става

1. Брой деца

201

192

2. Брой паралелки

11

без промяна

В. Дейност „Професионални гимназии” – ПГС „Кольо Фичето”

Било

Става

1. Брой ученици – редовна форма на обучение

2. Брой паралелки – редовна форма на обучение

3.Брой паралелки задочно обучение

4

без промяна

4. Брой записани ученици задочно

90

88

 

 

 

 

 

 

Г. Дейност „Общежития”

Било

Става

1.Брой ученици към Спортно училище–Велико Търново

54

55

2.Брой ученици към ПГС „К. Фичето”

60

65

Д. Дейност „Предучилищно възпитание”

Било

Става

1. Брой групи-ЦДГ

82

без промяна

2. Брой яслени групи

3

без промяна

3. Брой деца

-от 3 до 4 год.

1228

1243

-на 5 год. в ЦДГ и ОДЗ

646

643

-на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ

615

578

-в яслени групи

87

97

Е. Дейност „Спортни училища”

Било

Става

1. Брой ученици

189

172

2. Брой паралелки

8

без промяна

Ж. Дейност „ Извънучилищни дейности”

Било

Става

1. Брой ученици

437

2. Брой групи

49

 

2. Утвърждава маломерни паралелки съгласно разпоредбите на чл.11 ал. 1 т.2 и т.3 и чл.11а ал.1 на Наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детски градини и обслужващи звена в общинските училища за учебната 2014/2015 година, както следва

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11,
ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а,
ал.1

ОУ "Христо Ботев"
гр. Велико Търново

116

І

1 самостоятелна

11

 

5

ІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

13

 

5

ОУ "Васил Левски"
с.Леденик

50

І-ІІІ

1 слята

6+4=10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

4+9=13

 

3

V-VІ

1 слята

6+7=13

 

5

VIІ-VІІI

1 слята

12+2=14

 

4

ОУ "П.Р.Славейков"
с.Церова кория

51

І-ІV

1 слята

2+8=10

 

6

ІІ-ІІІ

1 слята

9+3=12

 

4

V- VІ

1 слята

6+9=15

 

3

VІІ -VІІІ

1 слята

9+5=14

 

4

ОУ "Христо Смирненски"
с. Самоводене

57

І

1 самостоятелна

 

10

ІІ-ІІІ

1 слята

6+6=12

 

4

IV

1 самостоятелна

10

 

6

V-VІ

1 слята

9+6=15

 

3

VІІ-VІІІ

1 слята

10+4=14

 

4

ОУ "Христо Ботев"
с.Ресен

75

І- ІІ

1 слята

6+7=13

 

3

ІV

1 самостоятелна

 10

6

V - VIII

1 слята

9+2=11

 

7

1 самостоятелна

14

 

4

VІІ

1 самостоятелна

11

 

7

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

76

ІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

V

1 самостоятелна

15

 

3

1 самостоятелна

12

 

6

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

49

І-ІII

1 слята

6+5=11

 

5

ІІ-IV

1 слята

3+7=10

 

6

V-VІ

1 слята

6+6=12

 

6

VІІ-VІІІ

1 слята

7+9=16

 

2

ОУ "Неофит Рилски"
гр. Килифарево

114

IV

1 самостоятелна

15

 

1

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

10

 

8

VІI

1 самостоятелна

14

 

4

VІІІ

1 самостоятелна

12

 

6

ХГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново

33

Х

1 самостоятелна

12

 

6

ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново

741

XI e

1 самостоятелна

17

 

1

СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1166

Х в

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Вела Благоева" 
гр. Велико Търново

592

Х

1 самостоятелна

14

 

4

ХI

1 самостоятелна

15

 

3

СОУ "Вл.Комаров" 
 гр. Велико Търново

227

VI

1 самостоятелна

12

 

6

VIII

1 самостоятелна

10

 

8

 

X

1 самостоятелна

17

 

1

 

СОУ "Г.С.Раковски" гр. Велико Търново

88

ІV

1 самостоятелна

11

 

5

V

1 самостоятелна

17

 

1

1 самостоятелна

11

 

7

VІІІ

1 самостоятелна

13

 

5

ХI

1 самостоятелна

16

 

2

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ