Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1281

Решение № 1281

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново за периода от м. ноември до м. декември 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1281

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да дофинансира ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново с000 лева до края на финансовата 2014 година.

2. Актуализацията да бъде отразена по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” с промените по Бюджета към 31.10.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ