Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1282

Решение № 1282

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,валидни за територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1282

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.24 „а”,ал.5 от ЗАП, във връзка с чл.24 „а”, ал.6 от Закона за автомобилните превози се определят цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Велико Търново,съответно:

 

1.Максимални цени

            - за дневна тарифа – 1.20 лв. с включен ДДС;

            - за нощна тарифа – 1.40 лв. с включен ДДС.

2.Минимални цени

            - за дневна тарифа – 0.71 лв. с включен ДДС;

            - за нощна тарифа – 0,82 лв. с включен ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ