Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 21

Решение № 21

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ №21

    

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведениe Информация за международните командировки на Общинска администрация през 2011 година и за официалните посещения на чуждестранните гости в Община Велико Търново за 2011 година.

 

 

ВЯРНО:

             /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/