Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1304

Решение № 1304

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1304

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договор за срок от 1 /една/ година с „СЪН АУТ ЪФ ХОУМ МЕДИЯ“ ООД – гр. София от 01.09.2014 година за безвъзмездно ползване на рекламно-информационен носител с цел популяризиране на културните прояви, организирани от/или със съдействието на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ