Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1307

Решение № 1307

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2014 – 30.09.2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1307

 

1. На основание чл.15, ал.1 и чл.20 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина , утвърдени с ПМС № 115 / 03.06.2004 година, Заповед РД 22-1126/15.07.2014 година и Заповед РД 22-1304/12.08.2014 година на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходите за командировка в чужбина, за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година в размер на 344.54 лв. /триста четиридесет и четири лева и 54 ст./ – по Приложение №1 , неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1307-prilojenie1.pdf)1307-prilojenie1.pdf[Приложение № 1]42 Kb