Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1308

Решение № 1308

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2014 – 30.09.2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1308

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година в размер на 1040.41 лева /хиляда и читиридесет лева и 41 стотинки/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

2. На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115 от 03.06.2004 година, Заповед № 9 от 30.04.2014 г., Заповед № 10 от 20.05.2014 г. и Заповед № 11 от 22.08.2014 г. на Великотърновски общински съвет, одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2014 – 30.09.2014 година година в размер на 1206.77 лева / хиляда двеста и шест лева и 77 стотинки/ , по Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1308-prilojenie1.pdf)1308-prilojenie1.pdf[Приложение № 1]51 Kb