Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1309

Решение № 1309

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО:Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014г.

 

РЕШЕНИЕ № 1309

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя общинските съветници Желка Илиева Денева и Иван Александров Ангелов за членове на комисията за номиниране на кандидатите за Академична награда на Община Велико Търново за 2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ