Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г. Решение № 1310

Решение № 1310

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1310

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

1. За член на ПК по нормативно правна уредба и обществен ред – Станислав Стефанов Рашков;

2. За член на ПК по образование, наука и култура – Станислав Стефанов Рашков;

3. За член на Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол – Станислав Стефанов Рашков;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ