Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г. Решение № 23

Решение № 23

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-34/ 17.09.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Роси Миткова Стоянова с постоянен адрес общ. Велико Търново, гр. Дебелец, ул. “Христо Ботев” № 76

 

РЕШЕНИЕ № 23

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3664,38 лв. на лицето Роси Миткова Стоянова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:

                /ДИЛЯНА МИЛЕВА /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /НИКОЛАЙ АШИКОВ/