Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 73 от 06.11.2014 г. Решение № 1312

Решение № 1312

Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 г. – 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1312

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информацията за дейността на Общинската администрация по зимната подготовка за сезон 2014 – 2015 г.

2. На редовното заседание на 20.11.2014 г. да бъде предоставена информация относно състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния период.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ