Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 73 от 06.11.2014 г. Решение № 1313

Решение № 1313

Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1313

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за периода 30.10.2013 г. – 30.10. 2014 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ