Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 73 от 06.11.2014 г. Решение № 1314

Решение № 1314

Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели

 

РЕШЕНИЕ № 1314

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Великотърновски общински съвет предлага на Апелативен съд – Велико Търново кандидати за съдебни заседатели съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

Приложение: Списък с кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Приложение

 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 1. Огнян Валентинов Тенев, гр. Велико Търново
 2. Елизабет Александрова Радловска, гр. Велико Търново
 3. Снежана Кънева Пънова, гр. Велико Търново
 4. Стефан Николов Стоянов, гр. Велико Търново
 5. Милен Петров Ангелов, гр. Велико Търново
 6. Валентина Георгиева Димитрова – Стойнова, гр. Велико Търново
 7. Фатме Алиева Хрюстемова, гр. Дебелец
 8. Бончо Аврамов Йорданов, гр. Велико Търново
 9. Янка Петрова Петрова – Иванова, гр. Велико Търново
 10. Иван Велков Иванов, гр. Дебелец
 11. Стефка Петкова Личева, гр. Велико Търново
 12. Иван       Ерусалимов Славов, гр. Велико Търново
 13. Емил Кънев Костов, гр. Велико Търново
 14. Павлина Милкова Цанева, гр. Велико Търново
 15. Георги Върбанов Стефанов, гр. Велико Търново
 16. Иванка Йорданова Харитонова, гр. Велико Търново
 17. Паунка Йорданова Дачева, гр. Велико Търново