Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1315

Решение № 1315

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1315

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 30.09.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 30.09.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.09.2014 г. - Приложение №5.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1315-priloj1.pdf)1315-priloj1.pdf[Приложение № 1]66 Kb
Изтегляне на файла (1315-priloj2.pdf)1315-priloj2.pdf[Приложение № 2]251 Kb
Изтегляне на файла (1315-priloj3.pdf)1315-priloj3.pdf[Приложение № 3]129 Kb
Изтегляне на файла (1315-priloj4.pdf)1315-priloj4.pdf[Приложение № 4]67 Kb
Изтегляне на файла (1315-priloj5.pdf)1315-priloj5.pdf[Приложение № 5]64 Kb