Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1317

Решение № 1317

Препис-извлечение от Протокол №

от заседание на Общински съвет

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества  със 100% общинско участие за деветмесечието на 2014г.

 

РЕШЕНИЕ № 1317

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2014г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ