Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1318

Решение № 1318

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон

 

РЕШЕНИЕ № 1318

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Информацията за състоянието на язовирите и речните корита в контекста на зимния сезон и задължава Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за безопасността на язовирите и речните корита.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТa