Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1334

Решение № 1334

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 963 по Протокол № 59 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 19.12.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 170 от 26.06.2014 г. на Министерски съвет за изменения и допълнения в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 и чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Изменя Решение № 963/19.12.2013 г. по Протокол № 59 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 19.12.2013 г., като навсякъде в текста думите “Център за настаняване от семеен тип” в град Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 49 за лица с лека степен на умствена изостаналост от 18 до 35 години, считано от 01.01.2015 г., с капацитет 10 потребители се замени с думите “Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, с адрес град Велико Търново, ул. “Н. Габровски” № 49, западно крило, считано от 01.01.2015 г., с капацитет 10 потребители.    

 

В останалата си част Решението остава непроменено.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ