Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г. Решение № 1339

Решение № 1339

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново за 2014г.

 

РЕШЕНИЕ № 1339

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 12 от 17.11.2014 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

на

 

Елица Димитрова Миланова

 

Завършила през учебната 2013 – 2014 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Приложна лингвистика с руски и китайски език”, образователно – квалификационна степен „бакалавър”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ