Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 75 от 10.12.2014 г. Решение № 1341

Решение № 1341

Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев

 

РЕШЕНИЕ № 1341

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласието си сумите постъпили по и.д. 293/2014 г. по описа на ЧСИ – Д. Бойчев да се разпределят без да се спазва привилегията на чл. 459, ал. 2 във вр. ал. 1 от ГПК по отношение на заложния кредитор, като бъдат преведени на ТД на НАП.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ