Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1353

Решение № 1353

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Избор на работна група

 

РЕШЕНИЕ № 1353

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет избира работна група в състав: Росен Иванов, Петко Тюфекчиев, арх. Николай Георгиев, Николай Илчев, Мариян Кенаров, Пламен Радонов и Станислав Рашков.

Работната група да организира обсъждане, изработи и предложи на Великотърновски общински съвет до края на март 2015 г. – Проект на документ уреждащ международните отношения на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ