Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1354

Решение № 1354

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Почасово отдаване на помещения под наем в детските градини на Община Велико Търново за провеждане на театрални постановки от професионални театрални групи

 

РЕШЕНИЕ № 1354

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1.Дава съгласие за почасово отдаване под наем, от директорите на детските градини, на помещения за театрални постановки от професионални театрални групи. При всяко провеждане на детската театрална постановка като допълнителна педагогическа услуга в детските заведения, да се сключва договор за почасово отдаване на помещение под наем.

 

2. Определя наемна цена за отдаване на помещение под наем за театрални постановки в размер на 70.00 (седемдесет) лева до един астрономически час, които постъпват в Община Велико Търново. Същите да се ползват за подобрение на материално-техническата база в съответната детска градина. При безплатни представления наем няма да се събира.

 

3. Решението на Великотърновски съвет да влезе в сила от 01.01.2015 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ