Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1355

Решение № 1355

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от „ОДПГ“ ЕООД, гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1355

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет утвърждава по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, гр. Велико Търново следните разходи, които да се прилагат по реда на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, а именно:

- разходи принудително задържане в размер на 15 лева с ДДС.

- разходи принудително преместване в размер на 42 лева с ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ