Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1357

Решение № 1357

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Постъпило искане от Агенция ”Пътна инфраструктура” във връзка с Лот 80 - Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ - 504 ”Самоводене –   Обединение” от км 0+000 до км 26+056.4, в участъка на територията на   Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1357

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Съгласно информацията, с която разполага Община Велико Търново от съответните експлоатационни дружества, подземната техническа инфраструктура в обхвата на републиканския път ІІІ-504 ( Самоводене – Обединение ) от км 0+000 до км 26+056.4” на територията на община Велико Търново е изградена към настоящия момент и не се предвиждат планови изграждания и/или реконструкции на съществуващата подземна инфраструктура.

 

2. Към настоящия момент в Община Велико Търново няма внесени инвестиционни проекти и/или други документи отразяващи инвестиционни намерения на експлоатационните дружества за извършване на СМР в обхвата на републиканския път ІІІ-504 ( Самоводене – Обединение ) от км 0+000 до км 26+056.4” на територията на Община Велико Търново.  

 

3. Община Велико Търново не предвижда планово изграждане и/или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ