Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1372

Решение № 1372

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1372

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2015 г. с «АВИ-ДИЗАЙН» ООД – гр. Велико Търново за ползване на 3 /три/ броя рекламно – информационни носители с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ