Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1373

Решение № 1373

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Статута за Академична награда на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1373

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя в чл. 9 от Статута за Академична награда на Община Велико Търново условието

- кандидатите да са на възраст не по–голяма от 30 години.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ