Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1374

Решение № 1374

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Писмо за намерение, Вх. № 2818/19.08.2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1374

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет потвърждава становище Вх. № 2961/24.10.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново и не приема писмо за намерение Вх. № 2818/19.08.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ