Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1379

Решение № 1379

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1379

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1379-programa_OS_2015.pdf)1379-programa_OS_2015.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.]163 Kb