Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1383

Решение № 1383

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

 

РЕШЕНИЕ № 1383

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчета за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

  

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ