Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1391

Решение № 1391

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Закриване на Целодневна Детска Градина с. Пчелище, Община Велико  Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1391

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 12 ал.1 изречение последно, ал. 4 и чл.15 ал.1 от Правилника за прилагане закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

 

1. Закрива Целодневна Детска Градина с. Пчелище, Община Велико Търново, считано от 01.01.2015 год.

2. Общинска администрация да спази процедурата по реда на ЗНП и ППЗНП за закриване на общинска детска градина.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ