Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1393

Решение № 1393

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година


ОТНОСНО: Наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1393

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Определя наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново за провеждане на тренировки, състезания и други мероприятия със спортно - тренировъчна дейност на ученици от спортни клубове чрез ОП „Спортни имоти и прояви” гр. Велико Търново, както следва:

- За времето на ползване на многофункционалната зала от Спортните клубове в работните дни наемната цена се заплаща в размер на 10.00 лева на час и постъпва по бюджета на ОП „Спортни имоти и прояви”;

- В почивни дни (събота и неделя) – за всички ползватели – наемната цена се определя по реда на разписаните правила на ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново;

- Действително извършените разходи, свързанис експлоатацията на имота (ел.енергия, природен газ, вода) се изплащат съответно – 40% от СОУ „Емилиян Станев” и 60% от ОП „Спортни имоти и прояви” чрез префактуриране от страна на СОУ „Емилиян Станев”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ