Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1397

Решение № 1397

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г

 

РЕШЕНИЕ № 1397

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и т. 5 от Раздел IV на Статута на звеното за вътрешен одит, Великотърновски общински съвет съгласува Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ