Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1407

Решение № 1407

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1407

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, се правят следните изменения и допълнения в т. 3 раздел І на решение № 1111 по протокол 65 от 24.04.2014 год. на Великотърновски общински съвет:

           

Било: Свободна площ от 878,50 кв. м и място от 60,00 кв. м за поставяне на временно съоръжение при начална тръжна цена 340,00 лв. месечно и предназначение - паркинг и автомивка.

           

Става: Свободна площ от 678,50 кв.м и място от 30,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение при начална тръжна цена 310,00 лв. месечно и предназначение - паркинг и автомивка.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ