Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1416

Решение № 1416

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1416

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-768/04.12.2014 г., Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.10.2014 – 31.12.2014 г. в размер на 484.00 лева /четиристотин осемдесет и четири лева/.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

 /Диляна Милева/                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ