Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1417

Решение № 1417

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“

 

РЕШЕНИЕ № 1417

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“

 

г-жа Желка Илиева Денева

г-н Мариян Веселинов Кенаров

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ