Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 80-то заседание - 09.03.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на осемдесето заседание, което да се проведе на 09.03.2015 г. /понеделник/ от 17.30 часа в Нова зала на общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Заявление от „ТИТАН-АС“ ЕООД, Вх. № 3255/27.02.2015 г.

 

2. Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 година, Вх. № 3258/04.03.2015 г.

 

3. Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ