Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1430

Решение № 1430

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1430

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а (1) и (2) от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново за 2015 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ