Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 7 от 14.12.2011 г. Решение № 28

Решение № 28

Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 28

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал.1, т.2, ал. 2 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, План на Агенция за социално подпомагане за закриване на ДВУИ с. Присово и Годишни планове за 2011 г. и за 2012 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия по прекратяване на Договор за отдаване под наем на недвижим имот с Великотърновска света митрополия от 01.10.2008 год.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/