Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г. Решение № 1454

Решение № 1454

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1454

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново и Решение по Протокол №98/24.02.2015 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА:

 

Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

на

курсант старшина Анастас Иванов Караиванов

 

Факултет „Общовойскови“, военна специалност „Мото-пехотни и танкови войски“ и гражданска специалност „Национална и регионална сигурност“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ