Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 80 от 09.03.2015 г. Решение № 1456

Решение № 1456

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1456

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и 53 от ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 

I. Дава съгласие за увеличаване щата на ОП „Зелени системи“ на 132 броя, разпределени съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

II. Във връзка с необходимостта от осигуряване на бюджетни кредите за доставка на товарен автомобил за нуждите на ОП „Зелени системи“ в размер на 19 800 лева в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г. да се извърши следната компенсирана промяна:

 

БИЛО:

„Стопански инвентар за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 34 800 лева

 

СТАВА:

Товарен автомобил за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 19 800 лева

Стопански инвентар за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 15 000 лева

 

 

Приложение: Приложение № 1 – щатно разписание на ОП „Зелени системи“

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ